Programma

Met een ontregelende start schudden we iedereen deze editie goed wakker. Geloven – doen – waarmaken stond centraal. Dagvoorzitter Chantal Inen, futurist Justien Marseille, Programmadirecteur Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Mariëtte van Empel en Jonne van Veggel van Lightyear One lieten ons zien wat hen drijft en welke stappen zij zetten om de transitie naar duurzame mobiliteit aan te jagen en te realiseren. Move On Up!

Deelsessies

Er waren vele sessies, variërend van elektrisch vervoer en duurzame brandstoffen tot Mobility as a Service (MaaS), logistiek en fietsstimulering. Maar ook uit relevante prijsstrategieën voor duurzame mobiliteit, omgaan met transitiedynamiek en social (re)design. Dit alles om onze mobiliteit duurzamer en slimmer te maken zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

 

Print uw favorieten

Duurzame energiedragers

Titel: Naar fossielvrij transport in 2050
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Loes Knotter (Platform Duurzame Biobrandstoffen)
Wout Benning (Rai Vereniging)
Jan Bessembinders (Bovag)
Omschrijving: Met de landelijke introductie van E10, benzine waar maximaal 10% ethanol aan is toegevoegd als aanleiding, ontwikkelen we de campagnesite Drivenbynature.org door tot een website met publieksinformatie over welke opties mensen nu al hebben om groen te rijden. Welke opties voor de verschillende conventionele motoren zijn er bijvoorbeeld? Rijdt iemand vooral privé of professioneel? Is het een bestaand of nieuw voertuig? Zijn er nog meer opties voor meer vergroening voor benzinerijders? Bij het Platform Duurzame Biobrandstoffen geven we antwoord op deze vragen en advies over welke opties het beste zijn om zo groen mogelijk te reizen.
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen inzicht in de opties die nu al voor handen zijn om fossielvrij te rijden en hoe we met elkaar het aantal tankpunten voor groene brandstofopties in Nederland kunnen vergroten.
Titel: Een integrale blik op energiedragers
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Eveline Endler (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/DuMo)
Nienke Smeets (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/DuMo)
Maarten Verbeek (TNO )
Omschrijving: Hoe gaan we verder, nu de visie op energiedragers en de beleidsprioriteiten rond zijn? Waar heeft de markt behoefte aan? Op welke manier kunnen we elkaar versterken en ondersteunen bij de transitie naar ZE energiedragers?
Hoe borgen we op een goede manier de samenhang met het energienetwerk? En waar kan de bestaande en toekomstige infrastructuur daarbij een rol spelen?
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen inzicht in de complexiteit rondom dit vraagstuk en horen concrete oplossingen. We hopen dat deelnemers willen meedenken over hoe we de buitenwereld het beste handelingsperspectief bieden, zodat we de impact van ons product maximaliseren.
Titel: Naar een nationale Batterijen Strategie?
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Sjoerd Jansen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Karlien Sambell (Bax & Company)
Omschrijving: Het ministerie van IenW werkt in 2019 samen met andere departementen aan een nationale strategische aanpak voor batterijen. De elektrificatie van de samenleving voor het klimaat en de luchtkwaliteit biedt veel kansen, maar ook risico´s. Risico's die even sterk toenemen als de vermoedelijke verhonderdvoudiging van de markt in 10 jaar.
Dit levert de sessie op: Deelnemers kunnen in gesprek over de onderwerpen waarop zij vinden dat de overheid anderen vooruit moet helpen. Of waarop de overheid juist grenzen moet stellen. Ook nemen zij kennis van de contouren van de conceptstrategie.
Titel: Integrale aanpak: van wind tot wiel
Thema: Financiering/verdienmodel/deelconcept
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Jan Willem Langeraar (HYGRO)
Boyd Schooneman (GP Groot)
Omschrijving: Een integrale aanpak, zowel technisch, economisch als maatschappelijk, van de gehele waarde keten van wind tot wiel, leidt tot nieuwe perspectieven die veel verder gaan dan “emissie vrij rijden”. Nieuwe
technieken leiden tot nieuwe kansen in de bedrijfsvoering en bedrijfsmodellen. Transport en distributie op waterstof uit windenergie zal diesel gaan vervangen omdat het tot betere verdienmodellen leidt
door de hele keten.
1. HYGRO: Hoe krijg je meer en goedkoper waterstof uit windenergie dan elektriciteit en wat maakt rijden op waterstof zo aantrekkelijk?
2. Mobihy: Welke kansen biedt waterstof voor de sector transport en logistiek?
3. Tankstation houder: Wat is de rol van de tankstation houder in deze integrale keten?
4. Transporteur: Welke kansen biedt waterstof als transporteur
5. Verlader: Welke kansen biedt waterstof als verlader
6. Overheid: Wat is de rol van de overheid?
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren waar de kansen voor waterstof liggen en hoe je kunt samenwerken op dit gebied zodat nieuwe business modellen ontstaan.
Titel: Uitbreiding laadnetwerk naar behoefte, zonder aanvraagprocedure
Thema: Digitalisering/data
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Harm-Jan Idema (APPM)
Bob Brandjes (APPM)
Omschrijving: Steeds meer elektrische auto's betekent een groeiende behoefte aan publieke laadpunten. Nu is vaak nog een aanvraag nodig met een lange doorlooptijd voor het plaatsen van een nieuw laadpunt. Deze nieuwe aanpak - ontwikkeld voor de gemeente Utrecht - maakt het mogelijk om een laadnetwerk te ontwikkelen dat optimaal wordt gebruikt en dat geen lange aanvraagprocedures meer nodig zijn. De datagedrevene netwerkbenadering wordt door marktpartijen enthousiast ontvangen en maakt de opschaling naar tienduizenden laadpunten in Nederland mogelijk. Een oplossing om de impact te maken in de opschaling voor publiek laden die nodig is. Deze presentatie biedt gemeenten een concreet handelingsperspectief om de visie en aanpak voor laadinfrastructuur op te stellen die vanuit de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) wordt gevraagd. Op basis van ervaringen van 10.000 laadpunten vertelt Harm-Jan Idema over hoe gemeenten en regio's hiermee om kunnen gaan en hoe zij effectief met publieke middelen en in samenwerking met gemarkt laadpunten kunnen realiseren.
Dit levert de sessie op: Deelnemer leren hoe je een publiek netwerk van laadpunten kunt realiseren, zonder ingewikkelde aanvraagprocedures, dat optimaal wordt gebruikt en zo min mogelijk impact heeft in de openbare ruimte. Met de praktische tips kunnen gemeenten eenvoudig aan de slag om een NAL-laadvisie op te stellen.
Titel: Place your bets….. data-analyse naar trends en ontwikkelingen in mobiliteit
Thema: Digitalisering/data
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Femke Polman (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Jan-Willem van Dijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Omschrijving: Data is het nieuwe goud! Ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag meer datagedreven gaan werken. Daarom deed zij een eerste data-analyse naar trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Daarvoor werden investeringsdata gebruikt. In wat voor bedrijven/thema’s wordt de laatste tijd veel geïnvesteerd? Wat voor trends zien we? In deze workshop presenteren we een aantal beelden uit deze generieke data-analyse. Daarna willen we met de deelnemers kijken naar het aspect duurzaamheid. Welke vragen op het gebied van duurzame mobiliteit zijn er nog meer? En kunnen we die in een vervolgtraject d.m.v. data-analyse beantwoorden? Hierover gaan we met elkaar in gesprek.
Dit levert de sessie op:
Titel: Hoe zien de banen er in 2030 uit op gebied van duurzame mobiliteit?
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Rob de Groot (Rijkswaterstaat)
Emile Mazerant (SustainableMotion)
Omschrijving: Hoe zien de banen en opleidingen er over 20 jaar uit? Dat klinkt ver weg, maar we moeten er nu al rekening mee houden. Bestaan de automonteur die benzinemotoren repareren nog wel of zijn het allemaal programmeurs geworden? Wat voor opleiding is er nodig om in deze transitie mee te kunnen? In deze sessie worden de belangrijkste aandachtspunten gepresenteerd en is er ruimte voor de discussie over waar nog niet over na is gedacht. De resultaten worden meegenomen in de nieuwe beleidsplannen.
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen inzicht in wat er mogelijk voor hun eigen organisatie zal veranderen en welke skills daarbij horen. Daarnaast gaan we de discussie aan hoe daar mee om te gaan en wat onderwijsinstellingen anders moeten doen.
Titel: Hoe ga je om met early warnings en welke zijn er op gebied van duurzame mobiliteit?
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Johan Jacobs (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Omschrijving: Tussen nu en 2040 lijkt het mobiliteitssysteem ingrijpend te veranderen. Verschillende trends staan op het punt door te breken. Maar hoe weet je nu welke innovaties de wereld gaan veranderen en wat daarvoor moet worden aangepast? Hoe kun je voorspellen hoe snel ontwikkelingen gaan en op welke innovaties je moet inzetten? Niet het antwoord op deze vragen, maar de onzekerheden staan centraal in deze sessie. We gaan in gesprek over wat we als organisatie te doen hebben in het omgaan met die onzekerheid, welke dynamieken daarin aan het werk zijn, en welke inzichten en aanknopingspunten we hiervoor kunnen gebruiken. Hulpmiddel hierbij is de methode van vroegsignalering zoals die gebruikt wordt binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Dit levert de sessie op: Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en krijgen inzicht in de eigen koers en handelswijze als het gaat om omgaan met onzekerheid.
Titel: Methanol mix/makes you independent | From maritime to a mobile transition
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Hylke Poorting (Electric Ship Facilities BV. i.s.m. Natural Yachts BV.)
Jurjen Poorting (Electric Ship Facilities BV. i.s.m. Natural Yachts BV.)
Omschrijving: De potentie van methanol voor de energietransitie is groot. Wij vertellen uw graag over de voordelen/nadelen van deze toepassing die direct effect kunnen hebben op mobiele en stationaire toepassingen. Wij bieden een concrete oplossing voor een maritieme zero emissie toepassing onafhankelijk van walstroom. De toepassing van methanol als energiedrager in combinatie met een betrouwbare Fuel Cell - gebaseerd op Methanol- en de beschikbaarheid van groene Methanol in Nederland maakt de business case realistisch. Wij maken de technologie tastbaar waardoor men het zelf kan ervaren in recreatie en klein commerciële vaartuigen tot 20 meter. In de hierop aansluitende fase worden setjes voor mobiele- en facilitaire toepassingen aangeboden.
Dit levert de sessie op: De potentie van methanol voor de energietransitie, wat zijn de voordelen/nadelen van deze toepassing die direct effect kunnen hebben binnen hun organisatie/particuliere voorzieningen.
- Introductie methanol brandstofcel
- Aanpak richting markt : demonstratie in jachten & mobiele sector
- Toekomst perspectief
Titel: DKTI workshop
Thema: Technologie
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Erik van de Burgwal (RVO)
Anouk van der Veeken (RWS)
Omschrijving: Wil je inspiratie opdoen over veranderingen in de operatie na ingebruikname van ZE voertuigen? Wil je leren van praktijkervaringen van een aantal koplopers? Denk bijvoorbeeld aan verandering in regelgeving en ervaring met vergunning aanvraag en project management. Oftewel, de praktische randvoorwaarden na de aanschaf van de voertuigen en tank- en laadinfra. Kom dan naar de DKTI workshop en krijg antwoord op deze vragen!
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren tijdens deze workshop wat de randvoorwaarden zijn na de aanschaf van ZE voertuigen.
Titel: Start jouw Micro Revolution Vandaag!
Thema: Anders
Type sessie: Werksessie
Sprekers: Femke Maurits (The Punchypack)
Silvia De Vaan (The Punchy Pack)
Omschrijving: Voel jij je geïnspireerd door de passie en verhalen van vandaag?
Wil je zelf ook aan de slag en een positieve impact creëren vanuit jouw organisatie?

Tijdens deze workshop ontdek je de basis ingrediënten voor jouw eigen micro-revolutie en leer je hoe je jouw passie ontdekt én omzet naar concrete actie: Geloven - Doen - Waarmaken.

Een interactieve workshop waarbij we je uitdagen over je eigen persoonlijke noodzaak na te denken en waarin we onze verbeelding en creativiteit gebruiken om ons verhaal en impact missie delen met elkaar.

Laat jouw impact missie vandaag bij ons beginnen!
Dit levert de sessie op: - Opzetten Micro Revolutie
- Ontdekken persoonlijke noodzaak
- Storytelling skills
- Dialoogsessies
- Impact inspiratie

Elektrisch (personen)vervoer

Titel: Reis mee naar een elektrisch leasewagenpark
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Arno Veenman (De Volksbank)
Omschrijving: Gaat jouw bedrijf ook voor elektrisch vervoer? In ruim 2 jaar rijdt 40% van het leasewagenpark van de Volksbank volledig elektrisch. Op onze reis naar 'elektrisch' hebben we van uitdagingen kansen gemaakt. Waar loop jij tegenaan? Onze ervaring kan jou helpen bij het starten of het nemen van de volgende stap. Ik ben onlangs uitgeroepen tot Mobiliteitsmanager van het jaar 2019 en deel met alle plezier de praktische situaties en de keuzes die we hebben gemaakt. Ieder vertrekpunt is anders en ieder bedrijf is anders. We hebben een gezamenlijk doel en kunnen veel van elkaar leren. Kom naar deze interactieve sessie en neem je vraagstukken uit de praktijk mee.
Dit levert de sessie op: Veel bedrijven maken een start met het elektrificeren van hun leasewagenpark. Ze lopen daarbij tegen veel vraagstukken aan die hen afremmen. Deelnemers leren hierbij omdenken en krijgen praktische tips.
Titel: OV op waterstof in Zuid-Holland
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Karin Harmsen (Provincie Zuid-Holland)
Marcel Scheerders (Provincie Zuid-Holland)
Omschrijving: De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een schonere provincie. Om dit voor elkaar te krijgen, zetten ze naast elektrificatie ook in op waterstof. De provincie staat op het punt 4 waterstofbussen op de weg te brengen. Nu is het tijd voor de volgende stap: nog eens 20 waterstofbussen aan de busvloot toevoegen. Dit doet de provincie door middel van het in de markt zetten van een gecombineerde aanbesteding voor waterstofbussen en waterstof, een aanpak die nog niet eerder in Nederland is vertoond. Bovendien wordt er in de aanbesteding een transitiepad naar groene waterstof uitgevraagd. Dit om de groene waterstofeconomie een groene impuls te geven en bredere maatschappelijke spin-off te creëren. Geïnteresseerden kunnen op basis van de Zuid-Hollandse ervaringen keuzes maken in de opzet van hun eigen waterstofprojecten, zowel in de aanpak als in hun interne organisatie.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren dat verduurzamen met waterstof mogelijk is. Daarnaast krijgen deelnemers inzicht in hoe provincie Zuid-Holland deze uitdaging aan is gegaan.
Titel: Retrofit van brandstof voer- en vaartuigen naar elektrische en waterstof-hybride aandrijving
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Anne Kloppenborg (New Electric)
Omschrijving: In de transitie naar duurzame mobiliteit moeten we in Nederland niet achteroverleunen en wachten tot fabrieken in het buitenland voor ons schone voer- en vaartuigen gaan bouwen.
Het bouwen en transporteren van nieuwe casco's kost namelijk erg veel energie. Daarnaast duurt het te lang voordat er voor elk type voertuig een nieuw elektrisch alternatief is. In plaatst daarvan kunnen wij ook ons eigen rollend en varend (erf)goed hermotoriseren naar schone elektrische en waterstof-hybride aandrijving. Dit versnelt de transitie en levert groene banen op in onze eigen economie! New Electric ontwikkelt en certificeert elektrische en hybride aandrijvingen voor hermotorisering van alle type vervoer. Waaronder sleepboten en distributiewagens die werken in de stedelijke gebieden. Wij doen dit met steun van provinciale en landelijke overheid en in nauwe samenwerking met 'klassieke' industrie als scheepswerven en garagebedrijven. Daarnaast zijn wij een leerwerkbedrijf, omdat wij geloven dat we de groene banen van de toekomst zelf moeten creëren en daar mensen voor moeten opleiden. Dit is een maatschappelijke beweging richting circulariteit. Een voorbeeld bedoeld om te inspireren en die graag gekopieerd mag worden!
Dit levert de sessie op: In de sessie zien deelnemers de voordelen van hermotorisering van vervoer, distributie en bouw voer- en vaartuigen. Een valide oplossing voor de vervuiling door brandstof motoren en kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Daarnaast ontdekken ze de mogelijkheden van circulariteit en creatie van lokale groene banen en kennis.
Titel: De overgang naar waterstof-elektrisch en batterij-elektrisch rijden - Praktische informatie om dit proces te versnellen
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Stephan Bredewold (Fountain fuel)
Steef Severijn (Fountain fuel )
Omschrijving: Eind 2020 wordt het eerste zero-e energie-station in Amersfoort geopend. Hier gaan waterstof tanken en batterij-elektrisch laden hand in hand. Dit format zal op meer locaties in Nederland worden ontwikkeld. Met onze methodiek doorbreken we het kip-ei dilemma bij waterstofmobiliteit. We bouwen zero-e energie-stations en jagen bovendien de vraag naar waterstofvoertuigen aan. Daarbij maken we vaart. Van idee tot het sluitend maken van de businesscase in Amersfoort kostte 6 maanden. Tijdens de presentatie gaan we in op de gehanteerde methodiek; deelnemers kunnen aansluitend vragen/toetsen in hoeverre dit model haalbaar is in de eigen situatie/gemeente/regio.
De belangrijkste aandachtpunten tijdens de presentatie zijn:
• Maak mede gebruik van lokale investeerders, die hun bedrijfsvoering willen vergroenen
• Creëer een 100% duurzaam merk; geen tussenoplossingen als bio-diesel etc.
• Zorg bij de start direct voor een klantvriendelijk station met mooie uitstraling, snelle responstijden en voldoende capaciteit.
• Kies voor kwaliteit; alleen dan boek je succes
• Ga voor snel milieu-effect en durf te kiezen voor lange termijn-rendement
• Investeer in het netwerk en het delen van kennis
• Maak het concept haalbaar en schaalbaar
• De techniek wordt een commodity, leg de focus op marketing, communicatie en branding
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe je de haalbaarheid van zero-e energiestation in eigen gemeente/regio toetst, hoe je omgaat met de uitdagingen op gebied van omgeving, veiligheid en techniek en hoe je de omgeving activeert en verbindt.
Titel: Metaalvraag van elektrisch vervoer
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Sybren Bosch (Copper8)
Omschrijving: Voor het produceren van een elektrische auto zijn kritieke metalen nodig: metalen die zeldzaam zijn, vaak lastig te winnen, en met een complexe toevoerketen. Met de snelle en grootschalige uitrol van elektrisch vervoer in Nederland stijgt onze behoefte naar deze metalen. Hoeveel kritieke metalen hebben wij nodig voor ons elektrisch vervoerssysteem? Welke nieuwe geopolitieke en technische afhankelijkheden komen hierbij kijken? En op welke manier kunnen we deze afhankelijkheid beperken?
Dit levert de sessie op: In deze sessie gaan we in op de complexiteit van dit vraagstuk, en proberen we in gesprek met elkaar het probleem beter te begrijpen – om van daaruit aan oplossingen te kunnen gaan werken.
Titel: Grenzeloos elektrisch rijden
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Anneke Bosma (RVO)
Omschrijving: De afspraken in het Klimaatakkoord zijn onder andere gericht op het verbeteren en ontsluiten van informatie over de locatie en de beschikbaarheid van laadpunten en de prijzen van laden voor elektrisch vervoer. Dit is beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. In het Klimaatakkoord staan ook afspraken over Europese samenwerking om elektrisch vervoer te stimuleren. Eén van die maatregelen is het Europese project ID & Data Collection for Sustainable Fuels in Europe (IDACS) waar Nederland trekker van is. In dit project spannen 15 landen zich in om informatie, zoals prijzen, locatie en beschikbaarheid van laadinfrastructuur en vulpunten voor alternatieve brandstoffen te ontsluiten, via nationale toegangspunten.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren het belang van goede informatie in de transitie naar elektrisch rijden.
Titel: De Trikelet begint waar e-scooter sharing ophoudt
Thema: Technologie
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Anton Schaap (Trikelet BV)
Omschrijving: E-scooter (en e-step) sharing heeft grote beperkingen. De gebruiker lijdt tijdverlies vanwege de wandeling naar de locatie van de e-scooter. Ook is er in dichtbevolkte binnensteden maar weinig ruimte voor opstelplekken. Daarnaast zijn de servicekosten voor deelsystemen van e-scooters zeer hoog, vanwege het beheer, het opladen en vandalisme.
De Trikelet is private mobility: een opvouwbare elektrische step die je eenvoudig meeneemt, makkelijker dan een vouwfiets. Ideaal voor de binnenstadsbewoner of voor de forens in combinatie met auto of de trein.
Dit levert de sessie op: Deelnemers horen de laatste stand van zaken over e-scooter en e-step sharing, over de beperkingen daarvan en mogelijke oplossingen zoals de Trikelet. Daarbij is er aandacht voor de ontwikkelingen in Nederland, maar ook voor de ons omringende landen.
Titel: UMCG Ambulancezorg: 10 jaar ervaring met duurzame mobiliteit
Thema: Anders
Type sessie: Talk
Sprekers: Jaap Hatenboer (UMCG Ambulancezorg)
Omschrijving: Tien jaar geleden kwam UMCG Ambulancezorg als eerste ambulancedienst van Nederland met een elektrische auto, geheel in ambulancestijl uitgevoerd. Deze mijlpaal markeert de start van een reeks aan innovatieve en duurzame initiatieven. Hoe doen ze dat en wat kunnen we daarvan leren? Op het Festival Duurzame Mobiliteit brengt UMCG Ambulancezorg naast de twee nieuwste elektrische voertuigen ook hun uitgebreide kennis mee op het gebied van elektrisch rijden.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren van de praktische ervaringen van UMCG Ambulancezorg hoe je door gewoon te doen en niet af te wachten, stappen kunt maken op het gebied van duurzame mobiliteit.
Titel: Railcenter maakt railinfra tastbaar
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Roel Liemburg (Railccenter)
Omschrijving: Hoe houden we het spoor nu en in de toekomst in topconditie, zodat we de toestroom aan reizigers en goederen goed en veilig aan kunnen? Ontdek de wereld achter de treinreis In deze actieve rondleiding! Het Railcenter laat zien wat er komt kijken bij het opleiden van vakmensen uit de railinfra sector. Daarbij kijken we naar nieuwe technologieën en digitalisering op de werkplek. Zo wordt de railifra tastbaar!
Dit levert de sessie op: De deelnemers leren de railinfra wereld kennen en zien waar vele vakmensen dagelijks mee bezig zijn om reizigers en goederen op de plaats van bestemming te krijgen.
Titel: Viermoment: intentieverklaring e-Ambulance
Thema:
Type sessie:
Sprekers:
Omschrijving: Duurzame ambulance mobiliteit is afhankelijk van een aantal factoren. De meest belangrijke factoren zijn (1) de beschikbaarheid van een geschikt voertuig met voldoende vermogen, accu capaciteit en laadsnelheid en (2) de beschikbaarheid van een geschikte laadinfrastructuur met voldoende laadsnelheid en voldoende locaties.
Met het ondertekenen van de Intentieverklaring gaan verschillende partijen in Noord-Nederland (regio Groningen-Assen) het volledige systeem realiseren: van het ombouwen van een ambulance tot en met het zorgen voor een geschikte laadinfrastructuur. Mis dit mooie viermoment niet!
Dit levert de sessie op:
Titel: Smart charging
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Onoph Caron (ElaadNL)
Robert Hemmen (HVA)
Daan Hammer (Sweco)
Thijmen van Nijnanten (Vandebron)
Omschrijving: Naast de ontwikkeling en de uitrol van de laadinfrastructuur, is het van belang te voorkomen dat de groeiende vraag naar elektriciteit voor het laden van elektrische voertuigen het elektriciteitsnet verstoort. Slim laden biedt ook aanvullende waarde door toename van CO2-reductie en verbetering van de TCO voor duurzame energie (wind- en zonneparken). Deze sessie toont het belang en de kansen van smart charging en laat via 3 toepassingen zien hoe 'slim' er in de praktijk uit kan zien:
• De parkeergarage als stedelijke batterij
• Slim laden via blockchaintechnologie
• Het DC/gelijkstroom-laadplein: sneller meerdere auto’s tegelijk laden via een batterijsysteem
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren over het belang van smart charging en de toepassingsmogelijkheden in verschillende situaties.
Titel: Don't stop me now! Gedragsinzichten en de heilige koe met stekker
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Marieke Reisinger (Milieu Centraal)
Richard Hovinga (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)
Omschrijving: De elektrische auto heeft de toekomst. Of beter, het heden! Tegelijkertijd zijn er van de bijna 9 miljoen auto’s die in Nederland rondrijden ‘pas’ 70.000 elektrisch. Hoe kijken Nederlanders eigenlijk naar zo’n elektrische auto? Wat drijft de pioniers om een heilige koe met stekker voor de deur te zetten? Wat houdt andere mensen tegen om tot aanschaf over te gaan? En hoe kunnen we met communicatie en andere slimme tools goed inspelen op de drijfveren en belemmeringen die consumenten ervaren? De dongel en instapdagen van de ANWB, maar ook de online keuzehulp ‘Wordt mijn volgende auto elektrisch?’ van Milieu Centraal helpen consumenten een stapje verder in hun keuzeproces.
Deze sessie combineert kennis uit gericht onderzoek naar (potentiële) elektrische rijders, met onze en uw inzichten over drijfveren en belemmeringen om te kiezen voor een elektrische auto en hoe daarop in te spelen. Om daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Daar gaan we graag met u het gesprek over aan. #iedereendoetwat
Dit levert de sessie op: Wat beweegt Nederlanders om een elektrische auto aan te schaffen en wat houdt ze tegen? Kunnen we iets doen om dat laatste zetje (nudge) te geven tot de aanschaf van een nieuwe of tweedehands elektrische auto? Zo ja, wat?

Verduurzaming logistiek

Titel: Waterway to zero emission
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Bert De Groot (BCTN)
Remco Hoogma (Independent )
Omschrijving: Met een miljoen containerbewegingen per jaar voor meer dan 600 klanten is BCTN het grootste binnenland havenbedrijf van de Benelux. We zijn ons transport radicaal aan het vergroenen met als doel om ons voor 2030 volledig toe te spitsen op zero emission transport. Dit jaar starten we met de eerste vol elektrische vrachtwagens en over 1,5 jaar varen onze eerste elektrische schepen. Hoe ziet de weg naar deze ambitie eruit en wat is er nodig om dit te bewerkstelligen?
Dit levert de sessie op: Hoe zorgen we ervoor dat de spullen die jij koopt in de supermarkt, kledingwinkel of Ikea zonder uitstoot worden vervoerd? In onze interactieve presentatie laten we je zien hoe we dat met onze elektrische schepen, vrachtwagens en havens voor elkaar krijgen.
Titel: Logistieke Haagse Hub
Thema: Gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal)
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Peter van Boven (Belastingdienst)
Omschrijving: Gemeente Den Haag en de Rijksoverheid hebben via een wenselijkheids- en haalbaarheidsonderzoek vastgesteld dat een logistieke Hub aan de rand van de stad kan bijdragen aan een emissievrije binnenstad en een beter bereikbaar Den Haag. De gemeente, het Rijk en een aantal private partijen ondersteunen het starten van deze Haagse Hub.
De hub zal een centraal distributiepunt zijn voor het verzamelen, bundelen en duurzaam vervoeren van goederen naar de binnenstad. Op dit moment richt de logistieke Haagse Hub zich vooral op ecologische voordelen, maar er zijn ook economische en sociale voordelen te genereren. Voordelen zijn bijvoorbeeld: 90% minder leveringen op een dag; 60-70% minder laad- en losmomenten; minder (dagelijkse) kilometers in de binnenstad door het bundelen van vervoersstromen; minder CO2-uitstoot, óók door de inzet van schonere en stillere voertuigen.
Een projectteam heeft het wenselijkheids- en haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en meegewerkt aan de aanbesteding. Het projectteam zal daarnaast een communicatieplan opstellen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen interne communicatie naar de deelnemers en commerciële communicatie.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren dat het alleen op papier uitwerken van de ideeën niet voldoende is. Verzamel mensen die enthousiast zijn, zich niet laten afschrikken door een complex vraagstuk, zich vasthouden aan de doelen en doe een pilot!
Titel: E-trucks in de Rotterdamse haven
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Ruud van Sloten (EVConsult)
Omschrijving: In samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, TLN en transporteurs heeft EVConsult de haalbaarheid van waterstof- en elektrische trucks op technisch, financieel en operationeel vlak onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat op basis van de ontwikkelingen de elektrische truck binnen afzienbare termijn een goedkopere optie is dan de diesel variant (gekeken naar kosten over de gehele levensduur). Deze bevindingen worden op korte termijn breder verspreid en zullen tijdens het festival door de partijen worden toegelicht. Inmiddels zijn er al voorbereidende gesprekken met deze partijen om over te gaan van theorie naar praktijk door middel van pilots met e-trucks in het havengebied.
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen een kijkje in de technische en financiële ontwikkelingen van elektrische trucks. Op basis hiervan wordt een helder beeld geschetst van het tijdspad waarin batterij- en waterstof elektrische trucks hun intrede zullen doen in de wereld van zwaar transport.
Titel: Urban Intelligent Access
Thema: Digitalisering/data
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Jop Spoelstra (Technolution)
Omschrijving: Een intelligent toegangsbeleid voor steden is door toenemende vervoersbewegingen en de doorzettende verstedelijking van groot belang. Technologische ontwikkelingen bieden gelukkig steeds meer mogelijkheden om de voorspelde mobiliteitsvraag inzichtelijk te maken en hier dynamisch maatwerk-beleid op toe te passen. Technolution is betrokken bij innovatieve pilots op het gebied van Urban Intelligent Access in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Gotenburg en Kopenhagen. Waartoe is deze techniek in staat? En wat kunnen we ermee bereiken?
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen een kijkje in de mogelijkheden van Urban Intelligent Access en zien hoe technologische mogelijkheden een veelvoud aan beleidskaders in kunnen vullen. Er is ruimte om ter plekke te onderzoeken in welke situaties een intelligent toegangsbeleid uitkomst kan bieden en hoe we dit breder kunnen implementeren.
Titel: ZES Loket en E-besteladvies
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Joeri Jongeneel (&Morgen)
Paul van den Hurk ()
Omschrijving: Zero-emissie stadslogistiek in 2025, in de 30 a 40 grootste binnensteden in Nederland. Dat betekent dat tienduizenden bestel- en vrachtauto's over 6 jaar uitstootvrij moet zijn, en dat duizenden ondernemers vandaag deze vraag zullen stellen: hoe dan? Hoe kan ik over ruim 5 jaar emissievrij mijn werk blijven doen? Grote bedrijven beantwoorden deze vraag zelf, MKB-bedrijven hebben daar de middelen niet voor en kunnen aankloppen bij het ZES Loket.
Dit levert de sessie op: Bij dit digitale loket kan men algemene informatie vinden over zero-emissie stadslogistiek en bij de balie van de gemeente waar ze werken specifieke informatie zoals de omvang van de geplande zero-emissie zone, subsidieregelingen en privileges. En last but not least: een advies over hoe ze het eigen bestelwagenpark kunnen elektrificeren.
Titel: Zero emissie bussen in het openbaar vervoer
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Bart Dekkers ()
Wim van Tilburg (CROW)
Sanne van Breukelen (Vervoerregio Amsterdam)
Karin Harmsen (Provincie Zuid-Holland)
Jan van Rookhuijzen (ElaadNL)
Omschrijving: Hoe krijgen we het voor elkaar om 5000 zero emissie bussen in het openbaar vervoer in te zetten? Welke stappen zijn er nu al gezet en welke lessen kunnen we daaruit leren om met elkaar door te pakken?
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen inzicht in de ervaringen van koplopers en nieuwe partijen die een rol spelen bij het realiseren van de zero emissiebus. Dit biedt deelnemers mogelijkheden voor samenwerking of gezamenlijke inkoop.
Titel: Amsterdam Vaart! - de weg naar slimme en duurzame bouwlogistiek
Thema: Gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal)
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Kim Borgmann (Port of Amsterdam)
Jessica van Rijn (TNO)
Elske van Vessem (Gemeente Amsterdam)
Omschrijving: Amsterdam is de afgelopen jaren steeds onbereikbaarder geworden. Het bouwverkeer in de stad neemt toe, steeds meer bezorgdiensten en een groeiende stroom toeristen zorgen ervoor dat de stad dichtslibt. Tel je daarbij de renovatieopgave van kades en bruggen op, dan zie je dat Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) verschillende uitdagingen hebben op het gebied van duurzame mobiliteit. Hoe krijgen we de stad terug op een duurzame, slimme en veilige manier?

Met Amsterdam vaart! gaan we terug naar de basis: zo veel mogelijk logistiek over het water. Multimodale bouwhubs fungeren als poort naar de stad. De bouwmaterialen worden aangeleverd en gebundeld om vervolgens via het water naar de bouwplaats in de stad gebracht te worden.
De eerste positieve resultaten hebben al geleid tot aanpassingen van gemeentelijk beleid en aanscherping van het eigen handelen. En we zijn nog niet klaar. Wil je weten wat de toekomstplannen van Amsterdam Vaart! zijn? Kom 1 oktober naar onze inspiratiesessie.

Amsterdam Vaart! is een consortium van gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Waternet en TNO, waarbij samengewerkt wordt met nautische dienstverleners, hubs en bouwaannemers. Het project is onderdeel van Slimme en Duurzame Mobiliteit binnen programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid MRA.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren dat duurzame logistiek een onmisbare schakel is in een goed functionerende stad of regio, en het op een slimme manier kan worden aangepakt. Minder vrachtwagens op de weg geeft minder overlast en houdt de stad bereikbaarder en leefbaar.
Titel: Het [W]heels Debat: duurzaamheid versnellen door diversiteit
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Discussie
Sprekers: Jocelyn Kemper de Kruif (Triple Joy )
Emma van Bree (EVConsult)
Talitha Koek (GVB)
Gloria van Ewijk (Life Impact Company)
()
Omschrijving: Er is behoefte aan slimme oplossingen om duurzame mobiliteit te versnellen. Verschillende perspectieven en invalshoeken kunnen hieraan bijdragen. Op Diversity Day, dezelfde dag als het Festival Duurzame mobiliteit, organiseert het vers opgerichte [W]heels vrouwennetwerk (https://www.wheelsnetwork.nl/) daarom een debat over de vraag: hoe kan diversiteit kan bijdragen aan stevige en doordachte oplossingen die bereikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van mobiliteit borgen? Debatteer mee over de zin en onzin van de focus op diversiteit en van een vrouwennetwerk. Hoe kun je vanuit verschillende perspectieven de inhoud verrijken? Wat hebben vrouwen anders in te brengen dan mannen? Wat is de gemene deler in de visie op duurzame mobiliteit? Hoe komen vrouwen beter in beeld? Welke rol kan een netwerk spelen? Hoe divers is jouw organisatie en hoe breng je hier verandering in? Iedereen is welkom om zijn of haar stem te laten horen over prikkelende stellingen en om kennis te maken met de [W]heelies.
Dit levert de sessie op: Via de discussie vormen deelnemers zich een gedegen beeld vormen van de noodzaak van diversiteit in perspectieven op duurzame mobiliteit, van manieren om diversiteit te vergroten en vergaren inzicht in de potentie van een netwerk voor vrouwen in mobiliteit. Moderatie: Monique Verhoef.
Titel: Afval inzamelen in binnensteden op waterstof
Thema: Technologie
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Ben Cornelis (E-Trucks Europe B.V.)
Omschrijving: Het inzamelen van afval gebeurt met vrachtwagens die veel starten en stoppen en daardoor extra veel energie verbruiken. In de woonomgeving levert dit naast uitstoot van gassen veel fijnstof en geluidsoverlast op. Dit jaar zijn de eerste 3 waterstofvuilniswagens van Europa met Nederlands kenteken in gebruik genomen. Waterstofvervoer is nog geen gemeengoed en alleen mogelijk via samenwerking in de keten, dus als leverancier van groene stroom, waterstofleverancier, toeleverancier van materialen en componenten, truckproducent en eindgebruiker. E-Trucks Europe BV heeft deze waterstoftrucks geproduceerd en presenteert graag de eerste resultaten van en ervaringen met het waterstof-elektrisch inzamelen.
Dit levert de sessie op: De deelnemers krijgen inzicht in de techniek achter vrachtvervoer op waterstof, de mogelijkheden, de voor- en nadelen en de dagelijkse
praktijkervaringen van de eindgebruiker. Verder wordt inzicht gegeven in wat nodig is om waterstofvrachtvervoer mogelijk te maken op nieuwe
locaties en op te schalen in Nederland.
Titel: Duurzaamheid en rendement gaan hand in hand
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Arjan de Jong (CB)
Omschrijving: CB heeft een eigen vervoersnetwerk van zo'n 115 vrachtwagens. Onze ambitie is om in 2020 40% minder CO2 en 80% minder fijnstof uit te stoten dan in 2015. Dat doen we op 4 vlakken van verduurzamen: slimmer proces, alternatieve brandstoffen, techniek en mens. Ondertussen zijn we al hard op weg naar meer dan 30% CO2-besparing. De Lean en green star voor de eerste 20% hebben we in april ontvangen op de Topsector Logistiek dag. Ga naar www.cb.nl/green voor meer informatie.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren dat verduurzamen op vele vlakken kan, in het klein en in het groot.
Titel: Logistieke laadinfrastructuur
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Jeroen Kroonen (National Kennisplatform Laadinfrastructuur)
Stephan van Zyl (TNO)
Wim de Goffau (Districon)
Omschrijving: In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is speciale aandacht voor de behoefte aan logistieke laadinfrastructuur. Er wordt gewerkt aan een roadmap logistieke laadinfrastructuur. Daarin staan de cruciale stappen beschreven voor het realiseren van voldoende en robuuste laadinfrastructuur voor bestelbussen, ZE-trucks en binnenvaartschepen. Daarnaast wordt er in deze sessie ook ingezoomd op de studie ‘Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek’ die onlangs door de Topsector Logistiek is gepresenteerd.
Dit levert de sessie op: Doel van de sessie is de deelnemers te informeren en van hen te horen welke vragen en ervaringen zij hebben als het gaat om logistieke laadinfrastructuur.
Titel: Clean Energy Hubs
Thema: Gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal)
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Esther Knabben (Provincie Gelderland)
Theo Heinink (Provincie Gelderland)
Omschrijving: Tank- en laadstations van de toekomst, ofwel Clean Energy Hubs, worden steeds belangrijker. Initiatieven in het land zorgen ervoor dat dit ook gerealiseerd wordt, zodat iedereen die wil overstappen naar alternatieve energiedragers, ook kán overstappen. Voor vrachtvervoer, maar ook voor de binnenvaart is dit een belangrijke stap in de transitie naar duurzame mobiliteit! Dit jaar ligt de focus op het verzamelen van casussen en ondersteunen van initiatiefnemers en op basis daarvan komen tot een visie op Clean Energy Hubs.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren tijdens deze interactieve sessie wat ze zelf kunnen doen door middel van bestaande initiatieven. Deze sessie is interessant voor iedereen betrokken bij alternatieve tank- en laadinfrastructuur.
Titel: Connected verkeer
Thema: Technologie
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Harm Jan Mostert (Provincie Noord-Holland)
Omschrijving: Met verschillende marktpartijen uit de verkeer- en transportindustrie werkt de provincie Noord-Holland samen om weggebruikers (fiets, auto, vracht en OV) te laten communiceren met verkeerslichten en verkeersmanagementsystemen. Hiermee kunnen zij het verkeer beter helpen bij het reizen van a naar b. Zo kan de provincie het gebruik van duurzamer vervoer, zoals de fiets en het OV, stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door prioriteit te geven rondom kruispunten en het regelen van regelmaat in het OV.
Een andere belangrijke toepassing is het actief reduceren van stops van vrachtverkeer bij kruispunten. Zo verbruikt het vrachtverkeer minder brandstof: een stop minder kan al 1 liter diesel besparing opleveren. De uitstoot van schadelijke stoffen wordt hierdoor ook teruggedrongen. Daarnaast vermindert de slijtage van de weg als zwaar verkeer minder vaak stopt. Hierdoor hoeft het asfalt minder gecontroleerd en vervangen te worden. Met deze maatregelen gaan we efficiënter om met de beschikbare ruimte en de energie die gebruikt wordt voor mobiliteitsvoorzieningen. De lessen uit eerdere praktijkimplementaties worden nu toegepast in de uitrol op het wegennet van de provincie en een aantal inliggende gemeenten.
Dit levert de sessie op: In de sessie wordt duidelijk hoe connectiviteit van weggebruikers en infrastructuur bijdraagt aan duurzame mobiliteit in het huidige verkeerssysteem en het verbeteren van de leefbaarheid in de regio.
Titel: Multimodaal zero-emissie transport over de middellange afstand
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Tom Velthuis (Emodz BV)
Kevin Rijpert (Rabobank)
Omschrijving: Emodz en Oldenburger Transport werken, met hulp van de ambassade, samen met Haute Equipe en Oostenrijk aan een multimodale zero-emissie transportcorridor tussen Nederland en Oostenrijk. Dit is een vervolg op het PIB, dat dit jaar afloopt.
Het doel is om langs deze corridor concrete activiteiten te starten die daadwerkelijk bijdragen aan het verlagen van emissies van transport. Voor de Oostenrijkse partners is multimodaliteit een voorwaarde om met ons samen te werken, omdat zij de wegen willen ontlasten.
Bij de activiteiten denken we aan het (uit)ontwikkelen van ICT-tools voor de transportkeuze, ontwikkeling van passende zero-emissie voertuigen (batterij-elektrisch of waterstofelektrisch), strategische plaatsing van oplaad- en waterstoftankinfrastructuur,
de ontwikkeling van treinwagons die stroom kunnen leveren voor geconditioneerd vervoer,
het in praktijk testen van deze (typen) voertuigen, uitwisseling van kennis en ervaringen, continue uitbreiding van de groep samenwerkingspartners, halfjaarlijkse bijeenkomsten en continue publicatie van resultaten.
Dit levert de sessie op: In een interactieve sessie krijgen de deelnemers inzicht in de uitkomsten van het PIB. Samen kijken we of de plannen hen perspectief bieden, en waar de mogelijkheden liggen om samen te werken.
Titel: Social Hub
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Freek Boele (Cleantech Regio)
Wencke Eijckelkamp (Carinova)
Erna Lammers (Buur & Zo)
Jan Scheffer (Buur&Zo)
Omschrijving: Thuis is vaak de beste plek om oud te worden. Maar steeds meer thuiswonende ouderen zorgen wel voor 3 uitdagingen:
1. Hoe voorkom je vereenzaming?
2. Hoe regel je goede zorg aan huis?
3. Hoe organiseer je slimme bezorging van goederen aan huis?

De Social Hub probeert op deze 3 uitdagingen een antwoord te bieden door inzet van een "buurtconciërge" in de wijk. In Deventer startte in de zomer van dit jaar een pilot met een aantal buurtconciërges die de spil in de wijk vormen voor ouderen. Zij leveren met een elektrische bestelauto's maaltijden, medicijnen en was. Daarnaast hebben ze ook een signalerende functie voor zorgverleners. Tot slot zorgen ze ook voor vervoer van de ouderen naar activiteiten in de wijk. De ‘Social Hub’ sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande concepten. Datgene wat er op wijkniveau reeds aanwezig is, zoals locaties (als ontmoetingscentra), activiteiten (voor bewegen, ontmoeten en plezier), (in)formele zorg en diensten wordt met elkaar verbonden. Met het project ‘Social Hub’ wordt gestreefd om een concept te ontwerpen dat na de test- en door-ontwikkelfase schaalbaar is naar meerdere wijken en gemeenten.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe je partijen uit de zorg, logistiek en welzijn samen brengt, wat hen drijft en wat de effecten zijn van deze samenwerking. Ook kijken we tijdens de sessie naar de uitdagingen die er nog liggen.
Titel: Navigeren op subsidies voor de binnenvaart
Thema: Financiering/verdienmodel/deelconcept
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Gillis van Overbeek (RVO)
Omschrijving: De binnenvaartsector weet de weg naar specifiek op binnenvaart gerichte subsidies goed te vinden, maar minder goed de weg naar algemene subsidies of die van de Europese Unie. Daarin ligt een opdracht voor het Rijk om ervoor te zorgen dat de bekendheid, toegankelijkheid en begrip van de subsidieregelingen wordt verhoogd. Daartoe wordt op de website van RvO een aparte webpagina voor binnenvaart ingericht met informatie over subsidies en financieringsregelingen van het Rijk en Europese Unie, alsmede over fiscale regelingen.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren over het (toekomstig) bestaan van een webpagina voor binnenvaart, waarop een klantvriendelijk en toegankelijk overzicht van alle voor binnenvaart relevante subsidie- en financieringsregelingen te vinden is. Daarbij worden de regelingen in dat overzicht uitvoerig toegelicht.
Titel: Missiegedreven innoveren, nieuwe allianties noodzakelijk
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Rob de Groot (Rijkswaterstaat)
Johan Jacobs (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Leo Kusters (AutomotiveNL)
Albert Veenstra (Dinalog)
Michel Kirch (TKI Urban Energy)
Omschrijving: Het staat buiten kijf dat innovaties nodig zijn om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. En mobiliteit raakt aan andere maatschappelijke opgave oa. bereikbaarheid, luchtkwaliteit en gezondheid en veiligheid. Deze brede invulling is van belang om van een duurzame mobiliteit te spreken. Hierop is een innovatieprogramma opgesteld wat sturend is op de inzet van publieke financiering via topsectoren en kennisinstelling. In dit programma is direct duidelijk dat nieuwe allianties tussen bestaande sectoren noodzakelijk zijn. Dat het gaat om versneld innovaties te kunnen opschalen en dat het meer is als technologische innovaties. Innovaties in gedragsverandering en sociale structuren. Tijdens deze sessie krijgt u een inkijk op dit missiegedreven innovatieprogramma, hoort u hoe Topsectoren vanuit hun kennis en kunde aan deze missie willen bijdragen en wordt u uitgedaagd om aan te sluiten bij allianties.
Dit levert de sessie op:
Titel: Trendwatching Mobiliteit 2040
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Justien Marseille (The Future Institute // Punchy Pack)
Chantal Inen (The Punchy Pack)
Omschrijving: In 1999, 20 jaar geleden, was het ondenkbaar dat de status van de eigen auto zou afnemen. Net zo vreemd was het idee dat onze spullen aan de deur geleverd zouden worden. De deelauto bestond toen al in Duitsland, ook waren er al postorderbedrijven, maar dit waren de uitzonderingen op de regel. Ondertussen is men 'hipper' met een deelfiets, scooter of auto en ontstaan files door het grote aantal online bestellingen. Zo werd de uitzondering van 1999 het normaal van 2019.

In deze sessie gebruiken we Future Thinking methodieken om zicht te krijgen op dat wat in 2040 de norm kan zijn. We benoemen en analyseren de uitzonderingen waar we ons nu over verbazen en komen tot aanbevelingen voor actie. Welke trends en thema's verdienen de komende jaren de aandacht van beleidsmakers? Welke uitzonderingen hebben het in zich trend of zelfs nieuwe norm te worden?
Dit levert de sessie op: In deze interactieve sessie leren deelnemers over Future Thinking methodieken. Door praktijk te combineren met theorie komen de deelnemers tot inzicht over mogelijke toekomsten.
Titel: Duurzame oplossingen voor bezorg- en retourlogistiek
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Koos Tamis (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Omschrijving: Online shoppen is voor veel Nederlanders inmiddels routine. Maar de populariteit van e-commerce heeft ook schaduwzijden. De voorkeur voor thuisbezorging en het hoge aandeel retouren zorgen voor veel vervoersbewegingen. Naast hoge kosten voor webshops draagt dit bij aan de klimaat- en milieuproblematiek. We staan voor de uitdaging om onze steden leefbaar te houden en de CO2-uitstoot te verminderen. Ontwikkelingen in de e-commerce en logistieke innovaties bieden daarvoor kansen. Deze thematiek heeft raakvlakken met het Nationale Programma Circulaire Economie, de Transitieagenda Consumptiegoederen en het mobiliteitsdeel van het Klimaatakkoord. Het ministerie van IenW wil deze opgaven met elkaar verbinden en samen met de markt werken aan verduurzaming van de e-commerce.
Doel van de expertsessie is om met praktijkdeskundigen uit de e-commerce en de vervoerssector de mogelijkheden te verkennen voor verduurzaming van de bezorg- en retourlogistiek. Twee vragen zijn daarbij leidend:
• Wat doen bedrijven om de bezorg- en retourlogistiek zo duurzaam en kostenefficiënt mogelijk te organiseren en uit te voeren?
• Wat doen bedrijven om hun klanten te stimuleren gebruik te maken van beschikbare duurzame en kostenbesparende keuze-opties m.b.t. bezorgen en retourneren? Welke interventies zetten ze in richting consumenten, om het aantal vervoersbewegingen en retouren te verminderen?
Dit levert de sessie op:
Titel: Supply Chain Intelligence
Thema: Digitalisering/data
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Leon Simons (Connekt)
Omschrijving: CO2-footprints maken in de logistiek is ingewikkeld. Meten is weten: met echte gegevens uit de eigen praktijk over brandstof en lading kunnen we direct visueel inzicht krijgen. Wat gaat er goed en wat nog niet? Bij welke klanten, welke routes, welke regio’s, welke periodes is winst te behalen? Waar kan de bezettingsgraad omhoog? En hoe goed doen we het vergeleken met concullega’s? Deze vragen kunnen we meten zodat we meteen kunnen ingrijpen. In de sessie zal Leon Simons (BigMile) vertellen over ervaringen uit de praktijk over Supply Chain Intelligence en waar kansen zitten. Verder komen meerdere User Stories aan bod en wordt een gesprek hierover in de zaal aangegaan.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe bedrijven footprint analyses snel en goed kunnen uitvoeren.
Titel: Terugsluis vrachtwagenheffing
Thema: Financiering/verdienmodel/deelconcept
Type sessie: Discussie
Sprekers: Programma Vrachtwagenheffing (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) (Het Debatbureau)
Omschrijving: In 2023 wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd. In plaats van een vast bedrag aan belastingen per maand, betalen ze per gereden kilometer. Het unieke aan de Nederlandse aanpak is dat de netto-opbrengsten van deze heffing teruggesluisd worden naar de sector. Hiermee wordt innovatie aangejaagd en verduurzaming versneld. Een mooi verhaal, maar wat betekent het nou echt? In een Lagerhuisdebat zoeken we naar de pareltjes en de pijnpunten van deze plannen, en denken we na over de beste manier om het terugsluisgeld te investeren. Kruip in de huid van een voor- of tegenstander, sta op en deel jouw mening.
Dit levert de sessie op: Kennis over de vrachtwagenheffing en de terugsluis van de netto-opbrengst, debatvaardigheden.
Titel: Zonne-energie voor vrachtwagens
Thema: Technologie
Type sessie: Talk
Sprekers: Martijn Ildiz (IM Efficiency)
Omschrijving: Zonne-energie voor vrachtwagens is een 'no-brainer': met een groot dakoppervlak tot de beschikking en een flink aantal kilometers die vrachtwagens afleggen, kunnen de voertuigen flink effect ondervinden van zonnepanelen. Het idee is oud, maar de technologie is vernieuwend. Bij IM Efficiency ontwikkelen ze de SolarOnTop: een fotovoltaïsch systeem voor vrachtwagens. Een relatief simpele methode, waarmee bestaande wagens tot 5,5% efficiënter worden. Eind 2019 gaan ze met deze methode naar de markt. In deze sessie deelt IM Efficiency hun kennis op het gebied van solar integratie. Een uitgelezen kans om bij te dragen aan een versnelling van deze vergroening.
Dit levert de sessie op: Deelnemers worden geïnspireerd en gemotiveerd tijdens de sessie en krijgen antwoord op onder andere de volgende vragen: wat kan zonne-energie voor vrachtwagens betekenen, en welke potentie ligt er? En hoe heeft de Nederlandse start-up de technologie ontwikkeld?
Titel: Elektrische koeltrailer
Thema: Technologie
Type sessie: Talk
Sprekers: Twan Heetkamp (THT New Cool)
Bram Snellen (THT New Cool)
Omschrijving: Samen met Valx en Carrier hebben wij een elektrisch aangedreven koeltrailer ontwikkeld. Een door Valx speciaal ontworpen energie-as wekt energie op wanneer de truck of trailer vertraagt. Deze energie wordt opgeslagen in een 'custom battery pack' van Carrier. De koelmachine haalt zijn energie weer uit die batterij. Er is zo dus geen dieselverbruik meer om de koelmachine aan te drijven. Dit is de eerste elektrische oplossing op het gebied van koeltransport.
Er rijden op dit moment 48 New Cool trailers rond. Het product is bestand tegen alle toekomstige wetgeving, als het gaat om dieselvrije binnensteden. Ons concept kan op ieder merk koeltrailer worden gebouwd en is dus voor iedereen toegankelijk. Waar dieselaangedreven koelmachines veel geluidsoverlast veroorzaken, is dat bij ons product niet het geval. Als 20% van alle koeltrailers in West-Europa dit systeem heeft, bespaart dat jaarlijks 7500 miljoen liter diesel.
Dit levert de sessie op: Deelnemers komen erachter dat een koeltrailer veel vervuilender is dan een trekker, maar dat er nu een oplossing is op het gebied van koeltransport.
Titel: Drones voor duurzame mobiliteit?!
Thema: Wetgeving
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Arjan van Vliet (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Omschrijving: Met de nieuwe Europese wetgeving in het vooruitzicht lijkt een grotere inzet van drones opeens helemaal geen toekomstig vergezicht meer. Veel partijen in de markt zijn aan het denken gezet hoe ze drones (zouden) moeten en kunnen inzetten. De kabinetsambities worden gepresenteerd en aan de hand van actuele toepassingen toegelicht. Zijn dit alle toepassingen? Je bent van harte uitgenodigd om actief deel te nemen.
Dit levert de sessie op: Lessons Learned van deze sessie: drones spreken bij veel partijen tot de verbeelding. De praktijk leert echter de inzet van drones in de logistieke sector nog beperkt zal zijn zendingen met een hoge waarde en prioriteit. Transport van bloed en weefsel bij medische noodgevallen is zo’n voorbeeld.
Titel: Wat zou Cornelis doen?
Thema: Anders
Type sessie: Talk
Sprekers: Harry van de Pol (Rijkswaterstaat)
Omschrijving: Wat zou de grootste ingenieur uit de Nederlandse geschiedenis, Cornelis Lely, doen als hij niet een eeuw geleden had geleefd, maar nu? Wat zou hij voor zinnigs te zeggen hebben over de uitdaging van onze generatie, de transitie naar een fossielvrij mobiliteitssysteem, en hoe we de Parijs-doelen kunnen halen? Sterker nog: wat zou jij kunnen doen als jij Cornelis was, hier en nu, in 2019? Hoe zou jij de infrastructuur en de mobiliteit aanpakken? Wat kan jij doen als bestuurder, manager, beleidsmedewerker en consultant, als je je gaat staan op de schouders van een gigant als Cornelis?
Waterstaatsingenieur en verhalenzoeker Harry van de Pol neemt jou in een ontdekkingsreis langs polders en dijken, innovatiestrategieën en waterstaatstradities, met een opvallend actuele conclusie.
Maar wat doet dat kleine meisje van anderhalf nu eigenlijk in dit verhaal?
Dit levert de sessie op: Kom luisteren, laat je verrassen en inspireren.
Titel: Super EcoCombi
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Dirk-Jan de Bruijn (MInisterie van Infrastructuur en Waterstaat)
Willem Bergsma (Getru)
Kars van den Bongard (Ewals Cargo Care)
Omschrijving: De Super EcoCombi is een vrachtwagencombinatie van 32 meter lang waarbij twee grote trailers of containers met een trekker vervoerd kunnen worden. In potentie kan een Super EcoCombi evenveel lading vervoeren als twee normale vrachtauto’s, maar neemt de combinatie 40% minder ruimte in op de weg en stoot het bijna 30% minder CO2 uit. Bovendien zijn er minder chauffeurs nodig voor het vervoeren van dezelfde lading. De vrachtwagencombinatie maakt alleen gebruik van bestaand en standaard materieel en kan daarom snel geïmplementeerd worden en voor grote impact zorgen. Voor zowel overheid als logistieke dienstverleners worden de voordelen inzichtelijk gemaakt om gezamenlijk stappen te zetten om de wielen op de weg te krijgen.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe overheid en transportsector samen tot een veilige implementatie van de Super EcoCombi proberen te komen. Verschillende stakeholders komen aan het woord. Wie zijn er nodig om tot implementatie te komen? En wat levert de Super EcoCombi op voor een duurzame logistiek?
Titel: Viermoment: Tweede Ondertekenmoment Convenant Duurzame brandstoffen en voertuigen in de Reinigingsbranche
Thema:
Type sessie:
Sprekers:
Omschrijving: “Convenant Duurzame Brandstoffen en voertuigen in de reinigingsbranche” tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit (Festival DuMo).
Het convenant ‘Duurzame Brandstoffen en voertuigen in de reinigingsbranche’geeft de transitie naar zero emissie-voertuigen in het zware segment voor een huisvuilinzameling een groot impuls. Gemeenten spelen hierbij een grote rol omdat zij via de aanbesteding van de huisvuilinzameling eisen kunnen stellen aan de voertuigen. De inzet van het Convenant is om vanaf 2030 alleen nog maar Zero emissie- reinigingsvoertuigen worden aangeschaft en na 2035 er alleen nog maar zero emissie-reinigingsvoertuigen worden ingezet. Dit draagt niet alleen bij aan de reductie van CO2 maar ook aan de leefbaarheid in de steden door verlaging van NOx, fijn stof en geluid. Bij het eerste ondertekenmoment op 21 maart 2019 is het convenant ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 11 gemeenten en marktpartijen. Tijdens het festival zullen 6 extra partijen aanhaken.
Dit levert de sessie op:

Verduurzaming personenmobiliteit

Titel: Adaptief en Integraal Meerjarenprogramma Slimme en Duurzame Mobiliteit
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Casper Stelling (Zuid Limburg Bereikbaar)
Louis Prompers (Maastricht Bereikbaar)
Agnes van Zaanen (Maastricht Bereikbaar)
Omschrijving: De regio Zuid-Limburg ontwikkelt een adaptieve en integrale korte termijn aanpak op het gebied van Slimme en Duurzame Mobiliteit. Deze korte termijn aanpak is gericht op het daadkrachtig uitvoeren van no-regret maatregelen en het signaleren en agenderen van korte- en middellange termijn kansen. Het programma heeft hierdoor concrete, meetbare impact binnen vier jaar. Het handelingsperspectief zit enerzijds in ‘leren door te doen’ in vijf PPS constructies en anderzijds in het richting geven, ontschotten en verbinden van beleidsvelden en private stakeholders die bij de klimaatopgave betrokken zijn. De aanpak is vernieuwend omdat de lessons learned van een zeer succesvol bereikbaarheidsprogramma nu worden vertaald naar een programma waarin bereikbaarheid en CO2-reductie even belangrijk zijn. Bovendien is het huidige programma veel beter verankerd in het lijnbeleid van de moederorganisaties dan hiervoor en wordt gekozen voor een adaptief karakter met continue bijsturing op tussenresultaten. Deze bijdrage past bij alle pijlers, al is het thema energiedragers het minst vertegenwoordigd in de huidige aanpak.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe je energie creëert bij publieke en private partners in je regio om een gezamenlijke ambitie te formuleren en slagvaardig aan de slag te gaan met het behalen van resultaten. Welke no-regret maatregelen zijn er en welke thema's worden de komende jaren op de agenda gezet?
Titel: Fair Ferry
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Karel de Boer (Fair Ferry)
Omschrijving: Fair Ferry is een zeilende veerdienst tussen Rotterdam en Londen. In 2019 testen we het concept op betalende klanten door 2 pioniersvaarten te organiseren. In 2020 gaan we wekelijks heen en weer varen tussen Rotterdam en Londen. Daarnaast testen we in 2020 een nieuwe lijn, Rostock - Kopenhagen, door ook daar een pioniersvaart te organiseren.
Fair Ferry combineert duurzaamheid met avontuur. Bij ons gaat het niet alleen om het doel maar ook om de reis. 65% van de mensen die met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk gaan, doet dat om vakantie te vieren of familie te bezoeken. Voor deze mensen is snelheid en punctualiteit van ondergeschikt belang; zij hechten meer waarde aan avontuur en een goed verhaal.
Dit levert de sessie op: Deelnemers worden meegenomen in de wereld van het reizen per zeilschip, waarbij je te maken hebt en afhankelijk bent van de elementen. Misschien is doelmatigheid niet het belangrijkste element van personenvervoer.
Titel: Autodelen: win-win-win voor gedragsverandering, een duurzamer wagenpark en een leefbare stad
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Martien Das (IenW/RWS WVL)
Omschrijving: Autodelen als alternatief voor (2e) autobezit betekent een win-win-win voor reisgedrag, verduurzaming van het wagenpark en voor de openbare ruimte. We hebben een decennium voor de boeg waarin het aantal inwoners stijgt. In het kader van het Klimaatakkoord gaan we naar zero-emissie personenauto's en willen we duurzaam reisgedrag stimuleren. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het beinvloeden van reisgedrag en kunnen autodelen stimuleren. U hoort de nieuwste cijfers over het aantal autodelers en deelauto's. Welke gemeenten zitten in de top 10 Autodelen en hoe hebben ze dat bereikt? We laten zien hoe aanbieders actief meedoen met de Koepelcampagne Iedereen doet WAT.
Tijdens het festival is ook een tekenmoment voor nieuwe partners van GreenDeal Autodelen II en de Citydeal elektrische deelmobiliteit.
Dit levert de sessie op: Ze leren koplopers kennen, netwerken tussen aanbieders en overheden,
kennisuitwisseling, kansen voor de komende jaren, de relatie van autodelen met MaaS,
hoe zit het met elektrische deelauto's . Gemeenten die aan de slag willen krijgen praktische tips aan de hand van de 'Rode loper autodelen voor gemeenten'
Titel: Naar 100% duurzame mobiliteit in een grote organisatie: wat werkt?
Thema: Anders
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Maarten Dansen (PwC)
Omschrijving: Hoe pakken we bij PWC duurzame mobiliteit aan? Hoe vertalen we de hoog-over ambitie naar meetbare KPI's en zorgen we voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid? We kijken bij het maken van onze strategie naar de lessons learned en goede voorbeelden met specifiek aandacht voor zuinig rijden, elektrificatie wagenpark, laadinfrastructuur en vliegmaatregelen.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe ze hun ambities kunnen operationaliseren en doen veel inspiratie op met concrete maatregelen, businesscases en korte/lange termijn strategie.
Titel: Bike en ITS (BITS)
Thema: Digitalisering/data
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Wim Dijkstra (Provincie Overijssel)
Omschrijving: De provincie Overijssel is lead partner van het NSR Interreg programma BITS. In dit programma werken 10 partners uit 5 landen samen om van 2019 tot 2022 diverse ITS gerelateerde fietsprojecten te implementeren. Voor Overijssel is het meedoen aan BITS de start van een nieuwe fase binnen het fietsbeleid. Daarnaast is de realisatie van een Cycle Data Hub een belangrijk doel. In de Cycle Data Hub willen we zoveel mogelijk bestaande en liefst ook nieuwe datasets met elkaar verbinden en standaardiseren. Op Velo-City 2019 was al veel belangstelling voor BITS. Volgens CEO Kevin Maine van Cycling Industries Europe kan het een baanbrekend programma worden. Naast de standaardmaatregelen met betrekking tot aanleg infra en fietsstimulering willen we ons nu ook vol richten op "slimme" fietstoepassingen en data. Die kosten vaak minder geld en kunnen wel veel effect hebben.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren wat de betekenis van data en ITS voor het fietsbeleid kan zijn, leren BITS kennen en begrijpen hoe alle fietsmaatregelen met elkaar samenhangen in een integraal mobiliteitsbeleid. Daarnaast worden de deelnemers opgeroepen om zich aan te sluiten bij de internationale "BITS community".
Titel: Inspiratiesessie Gedragsverandering Anders Reizen – Members Only
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Hugo Houppermans (Anders Rezien)
Ellen van der Werff (Rijks Universiteit Groningen)
Liza Luesink (Duwtje)
Omschrijving: Verandering van gedrag is lastig voor elkaar te krijgen; de worsteling tussen verleiden en verplichten zal iedere professional bij veranderingsprogramma’s herkennen. Waar loop je tegenaan bij het veranderen van het mobiliteitsbeleid? Wanneer gaat een verandering natuurlijk en hoe lang moet je iets ‘anders’ doen voordat het normaal wordt? Tijdens de inspiratiesessie voor HT- en MVO managers van Anders Reizen staan deze vragen centraal met als overkoepelde thema: gedragsverandering. We kijken waar de kritische succesfactoren zitten en besteden aandacht aan de dagelijkse praktijk. Ellen van der Werff, universitair hoofddocent aan de RUG en gedragspsycholoog duurzame mobiliteit van de RUG geeft een minicollege over gedragsverandering. Ook luisteren we naar een inspirerend verhaal over nudging, onderbouwd met voorbeelden van wetenschappelijk onderbouwde én creatieve projecten die hebben geleid tot gewenst gedrag. Daarnaast gaan we in groepen uit elkaar om casuïstiek uit het netwerk te delen, verkennen en verdiepen en delen we vervolgens onze bevindingen.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren welke rol gedragsverandering en nudging speelt en doen inspiratie op om er zelf mee aan de slag te gaan.
Titel: Duurzame circulaire (snel)fietspaden
Thema: Technologie
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Bert Zinn (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Omschrijving: Na inspanning van het Rijk en de Fietsersbond om het op de agenda te krijgen, is er de laatste 10 jaar hard gewerkt aan het aanleggen van fietssnelwegen tussen steden. Er zijn meer dan 60 routes gerealiseerd en er liggen tal van concrete plannen op de tekentafel. Nu is het tijd voor de volgende stap. Aan de ene kant proberen we het realiseren van infrastructuur meer te koppelen aan fietsstimulering. Aan de andere kant willen we dat het fietspad zelf ook duurzaam is, en dat er bij het ontwerp veel meer rekening wordt gehouden met de beleving van de fietser. Het ministerie promoot de toepassing van circulair ontwerpen en bouwen voor de aanleg van fietspaden. Overal in het land zien we initiatieven, zoals fietspaden die zelf elektriciteit opwekken voor de verlichting en paden gemaakt van bio-asfalt met olifantsgras.
Dit levert de sessie op: We kijken in deze sessie naar de ontwikkelingen binnen het duurzaam aanleggen van fietssnelwegen. We gaan in discussie over hoe we de stap maken van kleinschalige pilots naar brede toepassing. En over hoe we stimuleren dat regionale beleidsmakers nadenken over circulaire aanleg en hoe dit past bij hun eigen prioriteiten.
Titel: De Mobiliteitsgelukstest
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Talk
Sprekers: Stephanie Akkaoui Hughes (De Verkeersonderneming)
Omschrijving: De Verkeersonderneming is al enige tijd bezig met onderzoek naar mobiliteitsgeluk. Om dit geluk te bevorderen en inzichtelijk te maken lanceert De Verkeersonderneming de Mobiliteitsgelukstest. Deze test onderzoekt meer dan alleen vervoer: ook de economische, sociale en culturele aspecten van reizen komen aan bod. Mobiliteitsgeluk is ook het besef dát je van A naar B kunt reizen en zo een zinvol en gelukkig leven kunt leiden.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren tijdens de interactieve sessie dat dit project de relatie kan meten waarin geluk en mobiliteit worden geassocieerd en hoe dit resultaat grote impact kan hebben op een buurt, stad, regio of land.
Titel: Klimaatakkoord en Werkgevers: het belang van communicatie - communicatieadviseurs only!
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Marco Martens (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Gwenda Zuurbier (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Mariska van der Veen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Omschrijving: We hebben allen te maken met het Klimaatakkoord. Als burger worden we via publiekscampagnes opgeroepen ons beste beentje voor te zetten. En ‘onze’ organisaties zullen in de nabije toekomst via diverse werkgeverscampagnes benaderd worden. Wat staat werkgevers te wachten vanuit het Klimaatakkoord als het gaat om duurzaam naar het werk reizen. En wat levert het hen op? Als communicatieadviseurs zijn wij de spil in informatieoverdracht en kennisdeling hierover. Hoe kunnen we onze werkgevers communicatief het best voorbereiden, ondersteunen en begeleiden in dit veld van nieuwe regelgeving? We gaan graag met jou in gesprek wat dit betekent het voor de communicatie, zowel vanuit IenW als voor de werkgever.
Dit levert de sessie op: Als deelnemer krijg je meer informatie over normerende regelgeving, het nieuwe platform voor werkgevers en bieden we de mogelijkheid tot het vormen van een netwerk van communicatieadviseurs die werkzaam zijn in het veld van duurzame personenmobiliteit.
Titel: Groot Schiphol Bereikbaar: het belang van samenwerking
Thema: Gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal)
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Sandra de Geeter (Brein )
Mirjam de Keizer ()
Omschrijving: Niet alleen veel luchtreizigers, maar ook 100.000 forenzen reizen dagelijks van en naar het Schiphol gebied. De bereikbaarheid staat onder druk: zowel de wegen als het spoor zijn vol. Er zijn veel initiatieven om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren, zoals deelfietsen, shuttlebussen, filesporten en de aanleg van een fietssnelweg.
Een intensieve samenwerking is nodig om ervoor te zorgen dat dit niet slechts druppels op een gloeiende plaat zijn.Infrastructuurbeheerders, gebiedsontwikkelaars, overheden en werkgevers sloegen de handen ineen en zo ontstond in 2018 de Alliantie Mobiliteit & Gedrag. De partijen willen er samen voor zorgen dat forenzen aantrekkelijke alternatieven krijgen, zodat ze net dat zetje krijgen om anders te gaan reizen. De kracht zit in de samenwerking - maar samenwerken is niet eenvoudig. Hoe geven we dit handen en voeten? Hoe benutten we elkaar als oren en ogen in het veld? Er gebeurt heel veel, maar niemand weet precies wat. Hoe kunnen we elkaar echt versterken? Wie ‘zijn’ eigenlijk het programma?
Dit levert de sessie op: In de sessie gaan we graag met jullie in gesprek. Op sommige vragen hebben we antwoord, op andere nog niet. Wat kunnen we leren van elkaar?
Titel: Hoe reist de automobilist van de toekomst?
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Nadieh Roodbeen (P2 strategie | realisatie | ontwikkeling)
Omschrijving: Hoe krijgen we de automobilist uit zijn auto en in het ov of op de fiets? Daar is momenteel veel aandacht voor. Maar deze wens gaat uit van de auto in zijn huidige verschijningsvorm en van de automobilist met zijn huidige wensen. Het wordt tijd om anders naar de automobilist en de auto te kijken. Aan de hand van de casus 'Samen reizen voor Mercedes-Benz rijders' neem ik u mee in een mogelijke toekomst van de auto. Voor de TU Delft heb ik daar bij Daimler onderzoek naar gedaan, en een mobiliteitsplatform ontworpen die de Mercedesrijder verleidt om samen met anderen te reizen. Tijdens mijn presentatie zal ik u meenemen in mijn Design Thinking aanpak, waarbij ik de waarden van de Mercedesrijder centraal heb gezet en heb ontworpen met toekomstige ontwikkelingen als uitgangspunt. Het ontwerp is daarna gevalideerd met Mercedesrijders en wist hen inderdaad aan te spreken. Bij P2 zet ik deze learning en Design Thinking in om slimme combinaties en oplossingen te creëren voor Nederlandse bereikbaarheidsopgaven.
Dit levert de sessie op: De deelnemers leren via een beeldende presentatie hoe een abstracte visie kan worden vertaald naar een grijpbaar concept, waarbij de mens centraal staat, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen. Op die manier heeft het concept echt de potentie het gedrag te veranderen.
Titel: Gedragsverandering bij mobiliteitsvraagstukken in de praktijk
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Menno Scholten (D&B Gedrag)
Omschrijving: Gedragsverandering speelt een cruciale rol bij mobiliteitsvraagstukken. Ons gedrag veroorzaakt namelijk veel van deze problemen. Zo staan we elke dag in de file naar ons werk, terwijl we die ook kunnen mijden door een ander vervoersmiddel te kiezen of buiten de spits te reizen. We weten dit best, maar waarom veranderen we niet? Menselijk gedrag is lang niet altijd rationeel. We vinden bijna allemaal het milieu, onze gezondheid en bewegen belangrijk, maar pakken voor veel korte ritten toch de auto. Hoe zorg je dan voor gedragsverandering? We laten onze werkwijze zien en lichten deze toe aan de hand van het Behavior Change Model. Uitgangspunt: pas als je weet welke factoren invloed hebben op gedrag, kan je gedrag effectief veranderen. We doorlopen gezamenlijk de stappen van het model om een mobiliteitsvraagstuk door de 'gedragsbril' te bekijken. We doen dit aan de hand van de praktijkcasus B-Riders. Dit is een project dat werd uitgevoerd in samenwerking met de Provincie Brabant, Keijzer (communicatiebureau) en Mobidot (ICT-dienstverlener). Doel: forenzen uit de auto en op de (e-)fiets! We laten zien hoe we met beïnvloedingstechnieken zorgden dat forenzen 60% meer (e-)fietsritten naar werk maakten en er dagelijks 4000 auto's minder op de weg waren.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren wat de rol is van gedrag bij mobiliteitsvraagstukken en dat het begrijpen van gedrag de sleutel is tot effectieve gedragsverandering. Deelnemers leren ook de stappen van het Behavior Change Model; een methode om tot een onderbouwde oplossing voor een gedragsprobleem te komen.
Titel: Twee weken fossielvrij voortbewegen in Noord-Nederland
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Bouwe de Boer (Vrienden van Fossielvrij Friesland)
Omschrijving: In 2018 vond de Elfwegentocht plaats: twee weken fossielvrij voortbewegen in de hele provincie Friesland. Meer dan 100.000 mensen deden hieraan mee. In juni 2020 komt er een vervolg, waarbij we uitbreiden naar de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Uiteraard kan heel Nederland meedoen. Hoe gaan we de Elfwegentocht aanpakken, en wat is de impact? Dat gaan we laten zien.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe ze een grote publiekscampagne aanpakken en, vooral, hoe ze die leuk maken.
Titel: Met de Slimme Bandenpomp wordt je goede gedrag nu ook goed beloond
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Laurens Drogendijk (Band op Spanning)
Omschrijving: Rijden met te lage bandenspanning kost extra brandstofverbruik, leidt tot meer verkeersongelukken en schades en zorgt voor versnelde bandenslijtage. Jaarlijks kost dit onder meer 0,4 megaton extra CO2-uitstoot. De bekende oorzaak is dat banden langzaam leeglopen; als je ze te lang niet oppompt, rijd je vanzelf met onderspanning. Maar er is een tweede, minder bekende oorzaak: de huidige luchtpompen bij tankstations. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat meer dan 50% van alle automobilisten er wegrijdt met een te lage bandenspanning. Ruim 35% verlaagt zelfs onbedoeld de bandenspanning en vergroot zo het probleem. Kortom, veel automobilisten checken regelmatig de bandenspanning, maar helaas leidt dit niet tot het rijden zonder onderspanning.
Wat gaat hier mis? Diepgaand en gedetailleerd onderzoek van een wetenschappelijk onderzoeksbureau maakt dat duidelijk. Band op Spanning heeft als oplossing de Slimme Bandenpomp ontwikkeld. Met hetzelfde gedrag rijdt elke auto nu wél weg met de juiste spanning. Inmiddels zijn er ruim 100 Slimme Bandenpompen en veel organisaties doen mee!
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren dat er soms nieuwe en verrassende oplossingen bestaan voor oude problemen. Dat vergt wel omdenken en een kundige probleemanalyse. Met de Slimme Bandenpomp wordt op diverse niveaus geïnnoveerd. Technisch, gedragskundig en communicatief wordt buiten de geijkte paden getreden en het bekende probleem van diverse kanten benaderd.
Titel: Deelmobiliteit in wijken en buurten
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Jeroen Pool (Cooperatie Duurzame Mobiliteit Nederland)
Tonnie Tekelenburg (Lochem Energie)
Norbert Buiter (Cooperatie laadpaal)
Omschrijving: Deelautoconcepten worden volwassen. Nu is de kunst vooral om te komen tot schaalbare vormen die aangrijpen op de belangrijkste barrières en die gericht oplossingen bieden. CDMN ondersteunt lokale energiecoöperaties met doordachte businessmodellen, technische oplossingen (laden, deelapps) en ondersteuning bij beleid en marketing. Met deze tools kunnen lokale coöperaties versneld en professioneler aan de slag, om de burgers die hiervoor openstaan met een aantrekkelijk aanbod te laten overstappen op elektrisch deelautogebruik. De tweede auto de deur uit, wennen aan delen in plaats van hebben, en dit zo makkelijk en goedkoop maken dat de verleiding optimaal is. Hiermee komt elektrisch rijden voor iedereen binnen bereik, ook degenen met een kleine beurs.

We gaan in deze interactieve sessie in op:
- coöperatieve modellen voor vlootopbouw
- een 'white label' deelapp die de eigen positionering en herkenbaarheid vergroot en zeer gebruiksvriendelijk is
- coöperatief laadpalenbeleid en -bezit en verdienmodellen, en uitrolscenario’s in samenwerking met gemeentes en regio
- de koppeling naar lokaal opgewekte hernieuwbare stroom

Deze thema’s illustreren we met praktijkvoorbeelden en doorrekeningen. Zo koersen we op 20.000 elektrische deelauto’s die de komende 5 jaar een deel van de doelstelling van Green Deal Autodelen gaan invullen.
Dit levert de sessie op: Deelnemers horen heldere en praktische aanpakken en aansprekende praktijkvoorbeelden. Ze krijgen de gelegenheid om hun eigen verhaal aan te scherpen met de sprekers en andere aanwezigen. Ze leren zo hoe ze zelf praktisch aan de slag kunnen, als burger of als lid of bestuurder van een energie- of mobiliteitscoöperatie.
Titel: Van autosteden naar leefbare metropolen
Thema: Digitalisering/data
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Jamaica den Heijer (Heijmans Infra b.v.)
Ralph Oduber (Heijmans)
Omschrijving: Ontmoeten, ontdekken, recreëren, werken en dagelijkse zaken; allemaal drijvers van onze oerbehoefte om ons te verplaatsen en te verbinden. Infrastructuur maakt dit mogelijk, maar onze wegen, fietspaden, voetpaden en pleinen worden steeds drukker.

Tijdens de workshop nemen we je eerst mee in een aantal concepten en technologieën die wij als Heijmans met succes implementeren. Vervolgens gaan we aan de slag om samen een leefbare stad te creëren. Niet met oplossingen voor ver in de toekomst in steden die nog gebouwd moeten worden, maar oplossingen voor hier en nu.

Zoals de dienst smart city logistics, waarmee vanuit een hub aan de rand van de stad materiaal en materieel uitstootvrij naar de binnenstad wordt vervoerd. Het doel is bouwgerelateerd vervoer in de stad verminderen en daarmee CO2 reduceren.

Onze producten Bikescout en Crosscover zorgen voor een veilige oversteek voor de fietser en voetganger. Het zijn slimme toepassingen die de voorrangssituatie voor langzaam verkeer benadrukken en actieve mobiliteit aantrekkelijk maken. Daarnaast zetten we in op nudging van verkeersgedrag. We stimuleren veiliger rijgedrag via een geavanceerd verlichtingssysteem.
Dit levert de sessie op: In deze workshop bekijken we de binnenstad als een plek om te verblijven. Mobiliteit is geen doel op zich, enkel een manier om met elkaar te verbinden. Dit kun je op verschillende manieren mogelijk maken. In de workshop bedenken we hoe de gewenste situatie op praktische, concrete wijze gefaciliteerd wordt.
Titel: MaaS Amsterdam Zuidas – beïnvloeding van mobiliteitsgedrag
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Edvard Hendriksen (Over Morgen)
Giancarlo Scaramelli (TransDev)
Omschrijving: Over Morgen won in consortium met Radiuz en Amber de eerste Mobility-as-a-Service pilot, en ontwikkelt voor Amsterdam Zuidas in de komende 2 jaar een MaaS-dienst. Hiermee kunnen gebruikers straks hun multimodale reis plannen, boeken en betalen. Dit betekent één geïntegreerde app voor zowel OV, deelauto’s, deelfietsen, als taxi’s. Het gebruik van andere modaliteiten dan de auto wordt hiermee comfortabeler en met incentives verder gestimuleerd. Samenwerking tussen een MaaS-aanbieder en overheid, vervoerders, mobility providers en werkgevers is cruciaal in het optimaal afstemmen van mobiliteitsaanbod en -vraag. Hoe zorgen we dat deze samenwerking slaagt? En dat de gebruiker centraal komt te staan en wordt verleid permanent voor een duurzame modaliteit te kiezen?
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe MaaS samen met stakeholders het mobiliteitsgedrag op de Zuidas gaat beïnvloeden. MaaS is echter nieuw voor iedereen. We gaan daarom graag in discussie over hoe MaaS een zo groot mogelijke meerwaarde voor eindgebruikers krijgt. Wat is cruciaal voor een werkelijke 'modal shift'?
Titel: Healthy Urban Mobility in Cartesiusdriehoek
Thema: Gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal)
Type sessie: Discussie
Sprekers: Ferdinand Michiels (Over Morgen)
Robin Berg (WeDriveSolar)
Maarten Stam (MRP Development)
Omschrijving: In de Cartesiusdriehoek in Utrecht komt plaats voor 2500 woningen. MRP Development en Ballast Nedam Development won in 2018 de aanbesteding om het concept ‘Blue District’ vorm te geven en te richten op ‘Healthy Urban Living’. Deze binnenstedelijke ontwikkeling met woningen in hoge dichtheid vergt ook wat van de mobiliteit.

Over Morgen ontwikkelde daarom in samenwerking met aanbieder WeDriveSolar een mobiliteitsconcept. Een concept dat in de eerste plaats lopen en fietsen stimuleert, vervolgens ruimte geeft aan OV en deelmobiliteit en daarna pas de eigen auto. De inzet van elektrische deelmobiliteit (auto, fiets, bakfiets), gekoppeld aan de lokale energievoorziening van het gebied, maakt dat er relatief weinig plek nodig is voor parkeren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor leefbaarheid en gebiedskwaliteit.

Tegelijkertijd moet de ontwikkeling ook dusdanig adaptief zijn, dat het kan inspelen op een veranderende behoefte op het gebied van (deel)mobiliteit. Hoe organiseer je dat op een goede manier? MRPD vertelt graag over het ontwikkelconcept Blue District, Over Morgen over de mobiliteitsstrategie in deze gebiedsontwikkeling, en WeDriveSolar over het mobiliteitsconcept.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe duurzame mobiliteit randvoorwaardelijk is voor toekomstbestendige stedelijke (her)ontwikkeling en hoe je in een gebiedsontwikkeling de randvoorwaarden creëert voor een succesvol mobiliteitsconcept. Ze leren wat het betekent voor governance en financiering en welke overtuigingen er gelden bij een gedragsverandering op mobiliteit.
Titel: Slim & Schoon Onderweg: innovatieve en duurzame mobiliteit in regio Arnhem-Nijmegen
Thema: Gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal)
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Paul Veelenturf (Programma Slim&Schoon Onderweg Arnhem Nijmegen)
Rob Remie (Gemeente Nijmegen)
Arno van der Steen (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
Omschrijving: Slim en Schoon Onderweg zet in op slim en duurzaam reisgedrag bij minimaal 10.000 weggebruikers in de regio Arnhem-Nijmegen tussen 2019-2022. In Slim en Schoon nemen we de ervaringen mee van het programma Beter Benutten (focus op spitsmijden en forensen). We schalen op naar structurele spitsmijdingen, regionale CO2-reductie mobiliteit (klimaatakkoord) en verbetering leefbaarheid in economische kernen.

We laten 3 showcases zien waarin lessons learned omgezet zijn in meerjarige uitvoering:

1. Op Campus Heijendaal zorgen campuspartijen, overheid en vervoerders dat slimme en duurzame mobiliteit op straat komt. Dagelijks trekken zo’n 50.000 mensen naar de campus. 10-20% van deze groep gaat anders reizen de komende jaren onder regie van een publiek-private stuurgroep en gerichte communicatie (o.a. landelijke fietsambassadeur).
2. Op bedrijventerrein IPKW werken bedrijven en Hogeschool Arnhem samen om reizen van studenten en werknemers duurzamer en structureel slimmer te organiseren. Dit doen ze met een deelfietsensysteem voor korte ritten en inzet van een duurzaam wagenpark. Monitoring door studenten zorgen voor samenwerking met de HAN.
3. Bij de renovatie van de oude Waalbrug zijn alle inzichten in gedragsverandering/ innovatieve services gebundeld en ingezet op inzicht in de vraag/behoefte van reizigers. Het aantal deelnemers en spitsmijdingen is een factor 1,5-2 hoger dan verwacht.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe je gedragsverandering realiseert in de praktijk en hoe je slim en duurzaam meetbaar maakt in projecten met inzet van
serviceproviders.
Titel: Regionale aanpak duurzame mobiliteit, lessen uit de MRDH
Thema: Gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal)
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Derck Buitendijk (Berenschot)
Dieneke Mooiman (Berenschot)
Omschrijving: Mobiliteit kan niet (langer) los gezien worden van andere ontwikkelingen in de samenleving. Thema’s als bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid hebben invloed op mobiliteitsvraagstukken en andersom ook. Kernvraag binnen de implementatie van duurzame mobiliteit is: hoe kom je tot een effectieve netwerkaanpak die zowel breed is qua thema’s (integraliteit) als qua netwerken (maatschappelijk, publiek, privaat). Vanuit onze ervaringen in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag gaan we het gesprek aan om de implementatie van duurzame mobiliteit vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Wat is er nodig om te komen tot gedragen maatregelen en afspraken die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit? Het doel van de sessie is om met de aanwezigen een beeld te schetsen van een mogelijke (netwerk)aanpak, en daarin voor de verschillende partijen tot een handelingsperspectief te komen. Hierbij delen we onze lessen uit de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag's Aanpak Co2-reductie:
- Inventariseer best practices en deel dat in het netwerk
- Zoek naar kansen om succesvolle initiatieven op te schalen
- Begin met kleine stappen (pilots) en knip programma’s op in fasen
- Creëer experimenteerruimte
- Ontwikkel een aantrekkelijk perspectief (hoe ziet duurzame mobiliteit
eruit in 2040 en hoe past dat in de stad waarin we willen wonen) en
formuleer concrete, haalbare tussendoelen
- Zoek meekoppelkansen met bestaande plannen.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren tijdens de sessie aan de hand van voorbeelden uit de MRDH-aanpak, hoe regionale CO2-reductiedoelstellingen voor mobiliteit behaald kunnen worden. De MRDH aanpak is uniek, omdat de regio hierin een voortrekkersrol op zich neemt om regionaal te voldoen aan de afspraken die voortkomen uit het Parijs-akkoord.
Titel: Van 'elke dag in een leasebak' naar 'op de fiets in je maatpak'
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Informeren, overbrengen van informatie, presentatie
Sprekers: Guido Hagen (Arcadis )
Eline Langeveld (Arcadis)
Omschrijving: Ons dagelijkse leven kan niet zonder mobiliteit. De economie en ons sociale leven leunt hierop. Maar de manier waarop we mobiliteit nu georganiseerd hebben, met de auto als belangrijkste vervoersmiddel, is niet duurzaam. Uitstoot, verkeersveiligheid, gezondheid en leefbaarheid van onze steden kunnen we samen verbeteren. Forensen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe veranderen we mobiliteitsgedrag en welke maatregelen kunnen we toepassen? Arcadis vertelt in deze sessie op welke manier organisaties hun mobiliteitsbeleid kunnen transformeren aan de hand van concrete voorbeelden uit recente projecten en het netwerk vanuit de coalitie Anders Reizen. Daarnaast spreekt zij vanuit eigen ervaring over de recente update van haar eigen mobiliteitsbeleid waarbij de speerpunten flexibel, duurzaam en evenwichtig het fundament zijn. Door slimme maatregelen heeft Arcadis haar mobiliteit ingrijpend veranderd en in de afgelopen 10 jaar het brandstofverbruik van de leasevloot gehalveerd. Bovendien worden er minder vlieguren gemaakt en stijgt juist het aantal OV-reizen! Tijdens deze sessie denken we met u mee aan oplossingen die passen bij organisatie.
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen handvatten voor een mobiliteitstransitie van hun eigen organisatie om te verduurzamen.
Titel: Het Nieuwe Rijden
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Martin Kroon (Het Nieuwe Rijden)
Omschrijving: Bij Duurzame Mobiliteit denkt iedereen aan technologische innovaties (elektrisch rijden, waterstof, hyperloop), OV en fiets. Bij milieueffecten, verbruik/CO2-uitstoot en verkeersonveiligheid is echter het rijgedrag
even belangrijk en vaak de bepalende factor. De gemiddelde automobilist verbruikt 40% meer brandstof dan technisch nodig is, grotendeels door te dynamisch rijgedrag en nodeloos teveel toeren
maken. Het Nieuwe Rijden (rijden met lagere toerentallen en beheerste snelheid) is erkend de enige rijstijl waarmee 20%-30% brandstof/CO2 per voertuigkm bespaard kan worden (alle voertuigcategorieën). Als
iedere automobilist 10% met HNR bespaart, levert dat 1,3 miljard liter/3 Mton CO2 per jaar besparing op. Tussen 1990 en 2012 was het HNR-programma de meest kosten-effectieve klimaatmaatregel. Naast CO2 besparing, biedt het nieuwe rijden ook vermindering van het aantal verkeersongevallen en honderden miljoenen kostenreducties. Ons projectvoorstel HNR3.0 bevat lessons learned uit HNR1.0 (1998-2012) en beschrijft de acties per doelgroeporganisatie (ANWB/RAI/BOVAG etc.). Iedere automobilist kan HNR toepassen (100% handelingsperspectief) met toepassing van tips en zo honderden euro's per jaar aan brandstof besparen. Ook EV-rijders kunnen met HNR energie besparen en zo de actieradius vergroten.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren hoe Het Nieuwe Rijden voordelen kan bieden voor automobilisten. Denk dan aan kostenbesparing en verkeersveiligheid
Titel: Fietskansen verzilveren bij RWS-projecten
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Alan Hoekstra (Rijkswaterstaat)
Rick Lindeman (Rijkswaterstaat)
Omschrijving: Een van de grote opgaven waar Rijkswaterstaat momenteel voor staat, is de Vervanging- en Renovatie van een groot aantal bruggen, sluizen en viaducten die in de na-oorlogse tijd zijn gebouwd. Rijkswaterstaat wil deze opgave aangrijpen om fietsroutes te optimaliseren en fietsen te bevorderen. We kijken gebiedsgericht en zoeken naar meekoppelkansen voor de fiets: kan er tegelijkertijd een fietsroute worden gerealiseerd of uitgebreid, of kunnen we een barrière voor de fiets wegnemen? Daarnaast hebben we aandacht voor de fiets tijdens de realisatie van de projecten: bestaande fietsverbindingen moeten toegankelijk blijven, en fiets kan een rol spelen in het opvangen van hinder voor autoverkeer. Hopelijk met blijvende gedragsverandering tot gevolg. Wanneer we met zijn allen al vroeg in het proces gespitst zijn op mogelijkheden om de fiets mee te koppelen met andere werkzaamheden, is er met relatief weinig middelen veel winst te behalen voor zowel fietsers als voor automobilisten. Naast CO2-reductie heeft dit ook effect op leefkwaliteit, inclusiviteit en gezondheid voor mensen. We delen de weerbarstigheid die we tegenkomen bij de uitvoering van het slim combineren van verschillende domeinen en werkvelden. Maar ook mogelijkheden om daarmee om te gaan en goede voorbeelden en wat dat oplevert.
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen een korte presentatie over de achtergrond van het programma en de toekomstige projecten. Vervolgens gaan deelnemers actief aan de slag om de kansen voor de fiets te verkennen.
Titel: MaaS: anders denken over mobiliteit, vanuit data en de reiziger.
Thema: Digitalisering/data
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Eric Mink (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Omschrijving: MaaS draait om het bundelen van data van zoveel mogelijk vervoersaanbod. Die data wordt getoond in apps die de reiziger informatie bieden over (het combineren van) de vervoersmogelijkheden, zoals de deelfiets, -auto en -scooter, of de trein, tram of (water)taxi. Zo kan de reiziger zo snel, duurzaam of zorgeloos mogelijk van deur tot deur reizen.
Met MaaS-apps kunnen reizen ook nog eens gepland, geboekt en betaald worden. Op die manier wordt er daadwerkelijk voldaan aan de wensen en behoeften van de reiziger. En misschien zelfs meer dan dat. Zo kan er gekoppeld worden met weersvoorspellingen, nieuws over vertragingen of andere informatie die van invloed is op de gewenste reis, zoals bij pakketbezorging of vliegreizen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s hebben samen zeven landelijk opschaalbare MaaS-pilots ontwikkeld. Elke pilot focust op een andere doelgroep of beleidsdoelstelling, zoals duurzaamheid, grensoverschrijdend vervoer of filebestrijding.

In de presentatie vertellen we over de ontwikkelingen in de pilots en over hoe MaaS steeds meer internationaal omarmd wordt.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren anders denken over mobiliteit: vanuit data en vanuit de reiziger.
Titel: Tools om duurzame mobiliteit te implementeren samen met studenten/jongeren
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers:
Omschrijving: Benieuwd hoe u jong talent kunt inzetten voor uw mobiliteitsuitdagingen? Of u nu marktvragen heeft of nieuwe beleidsopties zoekt, er staan veel ambitieuze jonge talenten klaar die graag aan de slag willen met deze vraagstukken. Dat kunnen zowel uw eigen werknemers zijn als studenten van buitenaf. In deze sessie vertellen wij u meer over de verschillende tools die u als bedrijf of (semi)overheid kunt inzetten om de denkkracht van een nieuwe generatie optimaal te benutten. Wij helpen u bij het formuleren van relevante uitdagingen en welke tools daar het beste bij passen om deze op te lossen.
Het ministerie van IenW vindt het belangrijk dat deze nieuwe en innovatieve tools worden ingezet en biedt daarom zowel één overheidsinstantie en 5 marktpartijen twee inhoudelijk verzorgde tools (deels)kosteloos aan. Deze worden uitgebreid aan u voorgesteld en u kunt zich in deze sessie exclusief opgeven met uw uitdaging.
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen inzicht in nieuwe manieren om uitdagingen op te pakken met jonge talenten binnen en buiten de organisatie. Deelnemers hebben goed geformuleerde uitdagingen die jong talent kan oppakken. Als bonus kunt u zich direct opgeven voor een van de door het ministerie aangeboden tools zoals het Sustainable Policy Lab
Titel: Prijsstrategieën voor duurzame mobiliteit
Thema: Financiering/verdienmodel/deelconcept
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Gloria Van Ewijk (Life Impact Company)
Omschrijving: Wat is een waardengedreven prijsstrategie en hoe zet je deze succesvol in voor je bedrijf? Hoe vertaal je sociale waarden van je bedrijf in een waardengedreven prijsstrategie? En zorg je dat je zowel maatschappelijk impact maakt als winst? Op die manier ga je naar je bedrijf kijken vanuit een sociaal perspectief. We laten het proces zien waarop we werken met waarden en de strategie van alignment. We geven je concrete tips en inspirerende voorbeelden, zoals Mywheels. (https://mywheels.nl).
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren te kijken vanuit waarden naar hun bedrijf en doen veel inspiratie op met concrete acties.
Titel: LET OP: SESSIE KOMT TE VERVALLEN. Dynamiek in de mobilieitstransitie
Thema: Anders
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Sophie Buchel (DRIFT - Erasmus Universiteit)
Omschrijving: Mobiliteit is in transitie. De druk op het huidige mobiliteitssysteem wordt steeds meer gevoeld: het klimaat vraagt om een energietransitie, de stikstofuitstoot verschraalt de biodiversiteit en ondertussen zijn de snelwegen en de treinen in Nederland overvol. Aan de andere kant dragen nieuwe energiedragers, mobility as a service, duurzaam openbaar vervoer en nieuwe alternatieven in de logistieke sector allemaal bij aan een verschuiving van het mobiliteitssysteem van de toekomst. Transitie vraagt niet alleen om technologische vooruitgang, maar ook om ander gedrag, andere bedrijfsvoering, en een andere manier van sturing. In deze sessie kijken we door de lens van transitiedenken op een integrale wijze naar de veranderdynamiek in de mobiliteitssector, en zullen we vooruit kijken naar wat de mobiliteitstransitie betekent voor jouw werkzaamheden.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren wat een transitie is, hoe het staat met de mobiliteitstransitie en maken kennis met verschillende typen sturing waarmee je transities kan versnellen.
Titel: Beleef de Social Design experience!
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Stephan Suiker (SmartwayZ.NL)
Jos Voeten (SmartwayZ.NL)
Omschrijving: Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Dat is waar SmartwayZ.NL aan werkt. De reiziger staat centraal. Dat is mooi, maar hoe bereik je de reiziger? Bij de deelopgave van de Randweg A2 Eindhoven is in de planfase van het project Social Design toegepast. Het doel? Komen tot oplossingsrichtingen met maximale impact die optimaal aansluiten bij de behoefte van reizigers. Na een korte presentatie kunt u zelf de Social Design Experience mee maken: uiteraard binnen de grenzen van de beschikbare mogelijkheden.
Dit levert de sessie op: Deelnemers maken in een interactieve sessie kennis met de aanpak van Social Design om de reiziger te bereiken.
Titel: ‘MaaS bij ruimtelijke ontwikkeling’
Thema: Gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal)
Type sessie: Interactieve sessie/workshop
Sprekers: Sebastiaan Dommeck (Empaction)
Omschrijving: Gemeenten hebben – met het toetsen van ruimtelijke plannen en het opleggen van parkeernormen – een belangrijk middel in handen om het aanbieden van Mobility As A Service (MaaS) te stimuleren. Het vergt een flexibelere toepassing van parkeernormen, die naar beneden bijgesteld kunnen worden als projectontwikkelaars een MaaS-oplossing aanbieden bij een nieuwe ontwikkeling. Voor projectontwikkelaars kan dit een aantrekkelijke ‘korting’ op de parkeernorm opleveren. Dit biedt hen mogelijkheden om deze ruimte anders in te vullen, bijvoorbeeld met extra woningen, groen of andere faciliteiten. Tegelijkertijd is aandacht nodig voor het borgen van een duurzame parkeer- en mobiliteitsoplossing. De vraag is binnen welke randvoorwaarden een lagere parkeernorm kan worden toegepast wanneer MaaS wordt ingezet om (een gedeelte van) de mobiliteitsbehoefte van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op te vangen. Via het parkeernormenbeleid is door gemeente Amersfoort een toetsingskader voor en een visie op MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen beschreven. Hiermee zet gemeente Amersfoort, als één van de eerste gemeenten, een belangrijke stap in het realiseren van haar ambities op het vlak van bereikbaarheid, wonen, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. Samen gaan we vanuit verschillende rollen de invulling hiervan bespreken. Praat met ons mee!
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren wat de mogelijkheden en potentie zijn van MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen, op het vlak van bereikbaarheid, wonen, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. Ze leren meer over het proces van komen tot beleid op dit gebied en krijgen inzicht in de rollen die verschillende partijen hebben bij de invulling hiervan.
Titel: Internationaal reizen: organiseer je eigen JazzNightExpress of AlpenExpress!
Thema: Gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal)
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Reinout Wissenburg (Prorail)
Omschrijving: Al jaren wordt er gesproken over een Europees spoor, over standaardisering, of betere boekingsmogelijkheden. Maar in praktijk verandert er weinig en veel te langzaam bovendien. Waarom organiseren we niet zelf meer treinen? De grassroots treinen, voor iedere reiziger een trein.
Denk aan alle toeristen die jaarlijks naar een Nederlandse stad reizen of speciaal komen voor het North Sea Jazz of een congres? Hoe mooi zou het zijn als deze mensen op een duurzame manier naar ons land komen?! Het netwerk ligt er al, Nederland is beter verbonden dan we ons realiseren. Kortom, er zijn unieke kansen voor unieke treinen! Zo promoten we de trein als alternatief voor vliegen en bieden we toeristen en fans een ongelofelijke ervaring aan boord. Help mee grassroots treinen te rijden!
Dit levert de sessie op: Hoe je een trein kan organiseren. Hoe het Europese spoor nu geregeld is. Wat voor unieke treinen er bestaan en zouden kunnen bestaan.
Titel: Met lef in de LEF®
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Talk
Sprekers: Ed van Dort (KuneVerda BV)
Omschrijving: De LEF is een overdekt elektrisch eenpersoonsvoertuig dat over het fietspad rijdt, met een maximumsnelheid van 25 km/u. Met een elektrische auto sta je, weliswaar elektrisch, nog steeds in dezelfde files; met de LEF creëer je ruimte op het wegennet. Bij afstanden tot zo'n 30 kilometer (bijvoorbeeld woon-werkverkeer) is de LEF veelal sneller dan de auto. Bovendien kun je er vaak voor de deur mee parkeren.
Als iedereen die binnen 30 kilometer van zijn werk woont de LEF neemt, zijn vrijwel alle spitsfiles verdwenen. Toch is het niet eenvoudig om dit vervoermiddel op de markt te krijgen. Wat zijn hiervoor de redenen? De prijs, het uiterlijk, de benodigde opbergruimte? KuneVerda heeft verschillende marketingtechnieken toegepast en daaruit een aantal lessen geleerd.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren dat een goed idee en een solide oplossing niet altijd garantie zijn voor verkoopsucces; ook acceptatie en draagvlak moeten worden gecreëerd.
Titel: Werksessie Anders Reizen – Members Only
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie:
Sprekers:
Omschrijving:
Dit levert de sessie op:

Demo's

Titel: Methanol mix/makes you independent | From maritime to a mobile transition
Thema: Technologie
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Hylke Poorting (Natural Yachts BV.)
Jurjen Poorting (Electric Ship Facilities BV )
Omschrijving: Methanol is een concrete oplossing voor een maritieme zero-emissie-toepassing onafhankelijk van walstroom en wordt doorontwikkeld voor mobiele en stationaire toepassingsgebieden in andere sectoren.
Na LNG als transitiebrandstof in de maritieme sector zijn de mogelijkheden voor waterstof uitgediept in een haalbaarheidsstudie. Het bunkeren van waterstof en de benodigde infrastructuur blijven problematisch voor waterstof. De toepassing van methanol als energiedrager, in combinatie met een al bewezen toepasbare Fuel Cell - gebaseerd op Methanol - en de beschikbaarheid van groene Methanol in Nederland, maakt de businesscase realistisch. Wij willen hiermee de maritieme energietransitie in gang zetten. De juiste aanpak is, naast een goedwerkende technische oplossing, cruciaal om een transitie te versnellen. Wij hebben gekozen voor een aansprekende recreatietoepassing, waarbij het jacht door de Fuel Cell technologie onafhankelijk is van walstroom. Hiermee wordt de technologie tastbaar; men kan het zelf zien en ervaren.
Titel: UMCG Ambulancezorg: 10 jaar ervaring met duurzame mobiliteit
Thema: Anders
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Jaap Hatenboer (UMCG Ambulancezorg)
Sietse Broekema (UMCG Ambulancezorg )
Omschrijving: Tien jaar geleden kwam UMCG Ambulancezorg als eerste ambulancedienst van Nederland met een elektrische auto, geheel in ambulancestijl uitgevoerd. Deze mijlpaal markeert de start van een reeks aan innovatieve en duurzame initiatieven. Hoe doen ze dat en wat kunnen we daarvan leren? Op het Festival Duurzame Mobiliteit brengt UMCG Ambulancezorg naast de twee nieuwste elektrische voertuigen ook hun uitgebreide kennis mee op het gebied van elektrisch rijden.
Titel: De Trikelet begint waar e-scooter sharing ophoudt
Thema: Technologie
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Anton Schaap (Trikelet BV)
Omschrijving: E-scooter (en e-step) sharing heeft grote beperkingen. De gebruiker lijdt tijdverlies vanwege de wandeling naar de locatie van de e-scooter. Ook is er in dichtbevolkte binnensteden maar weinig ruimte voor opstelplekken. Daarnaast zijn de servicekosten voor deelsystemen van e-scooters zeer hoog, vanwege het beheer, het opladen en vandalisme.
De Trikelet is private mobility: een opvouwbare elektrische step die je eenvoudig meeneemt, makkelijker dan een vouwfiets. Ideaal voor de binnenstadsbewoner of voor de forens in combinatie met auto of de trein.
Titel: Chop up Amersfoort: Met elektrische scooter langs duurzame initiatieven in Amersfoort
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Interactieve sessie
Sprekers: Gidsen van het Gilde Amersfoort ()
Omschrijving: Stap op een elektrische scooter (e-chopper) en laat je inspireren door wat gemeente Amersfoort doet om mobiliteit in de stad te vergroenen en verduurzamen. Onder leiding van een gids nemen we je mee langs diverse locaties in en rondom de historische binnenstad waar gemeente en ondernemers concreet bezig zijn met duurzame initiatieven. Zo maken we een tussenstop bij een multifunctioneel laadplein in De Nieuwe Stad: een innovatieve, duurzame broedplaats in het centrum van Amersfoort. In het hart van de historische binnenstad hoort en ziet u hoe we bezig zijn met duurzame oplossingen voor verkeer, vervoer en distributie in de binnenstad. Vanaf 13:30 uur vertrekken we ieder half uur, met om 16:30 uur de laatste ronde. Je vindt ons naast de ingang van het festivalterrein.
Titel: Elektrische koeltrailer
Thema: Technologie
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Twan Heetkamp (THT New Cool)
Omschrijving: Samen met Valx en Carrier hebben wij een elektrisch aangedreven koeltrailer ontwikkeld. Een door Valx speciaal ontworpen energie-as wekt energie op wanneer de truck of trailer vertraagt. Deze energie wordt opgeslagen in een 'custom battery pack' van Carrier. De koelmachine haalt zijn energie weer uit die batterij. Er is zo dus geen dieselverbruik meer om de koelmachine aan te drijven. Dit is de eerste elektrische oplossing op het gebied van koeltransport. Er rijden op dit moment 48 New Cool trailers rond. Het product is bestand tegen alle toekomstige wetgeving, als het gaat om dieselvrije binnensteden. Ons concept kan op ieder merk koeltrailer worden gebouwd en is dus voor iedereen toegankelijk. Waar dieselaangedreven koelmachines veel geluidsoverlast veroorzaken, is dat bij ons product niet het geval. Als 20% van alle koeltrailers in West-Europa dit systeem heeft, bespaart dat jaarlijks 7500 miljoen liter diesel.
Titel: Met lef in de LEF®
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Ed van Dort (KuneVerda BV)
André van der Zwaan (KuneVerda BV)
Omschrijving: De LEF is een overdekt elektrisch eenpersoonsvoertuig dat over het fietspad rijdt, met een maximumsnelheid van 25 km/u. Met een elektrische auto sta je, weliswaar elektrisch, nog steeds in dezelfde files; met de LEF creëer je ruimte op het wegennet. Bij afstanden tot zo'n 30 kilometer (bijvoorbeeld woon-werkverkeer) is de LEF veelal sneller dan de auto. Bovendien kun je er vaak voor de deur mee parkeren.
Als iedereen die binnen 30 kilometer van zijn werk woont de LEF neemt, zijn vrijwel alle spitsfiles verdwenen. Toch is het niet eenvoudig om dit vervoermiddel op de markt te krijgen. Wat zijn hiervoor de redenen? De prijs, het uiterlijk, de benodigde opbergruimte? KuneVerda heeft verschillende marketingtechnieken toegepast en daaruit een aantal lessen geleerd.
Titel: Demo: NS Fiets Innovatielab
Thema: Technologie
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Amelie Strens (NS Stations )
Peter Van de Pol (NS Stations)
Marise Bezema (NS Stations)
Arjan van Meeuwen (Siemens)
Omschrijving: Kom naar het NS Fiets InnovatieLab!
Snel met een tag op je fiets de fietsenstalling bij het station in- en uitrijden. Of met je OV-chipkaart je OV-fiets openen. Dat kan in de nabije toekomst in de fietsenstallingen bij stations. In het bestuursakkoord Fietsparkeren sprak NS af om met innovaties te zorgen voor ondersteuning van de groei van het fietsparkeren bij stations en het goedkoper maken van de exploitatie. De eerste testen met onze nieuwe innovaties vinden dit najaar live op stations plaats. Bezoek ons NS Fiets InnovatieLab op het Festival Duurzame Mobiliteit. We laten je graag zien hoe de nieuwe in- en uitcheck zone werkt en hoe deze bijdraagt aan een snelle en makkelijke doorstroom. Ook praten we je bij over de andere fiets innovaties van NS zoals het slimme OV-fiets slot en de pilot met de e-bike. Test zelf mee!
Titel: Betere banden en bandenspanning voor een beter klimaat
Thema: Het effect van duurzame mobiliteitsoplossingen op sociaal en gedragsniveau
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Peter Wilbers (Rijkswaterstaat WVL)
Omschrijving: Banden zijn een belangrijk onderwerp in zowel het Klimaatakkoord als het Urgendavonnis, met een potentiële besparing van 0,2 megaton. Een brede vertegenwoordiging van branche- en consumentenorganisaties steunt Kies de Beste Band (KdBB) en heeft zich aan de Klimaatakkoordafspraken over banden gecommitteerd. Onderdelen van KdBB zijn een grootschalige communicatiecampagne en flankerende maatregelen waarbij banden worden gecheckt en opgepompt om drempels voor consumenten te verlagen. Daarbij worden ook technische innovaties ingezet, zoals automatische bandenmeetsystemen. Op 1 oktober tekenen bestaande en nieuwe partijen de vernieuwde Verklaring de Beste Band.
Titel: Lightyear One
Thema: Technologie
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Jonne van Veggel (Lightyear)
Omschrijving: Lightyear One is een ultra-efficiënte elektrische auto die door middel van in het design geïntegreerde zonnecellen oplaadt. Lightyear is opgericht door 5 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en inmiddels bestaat het team uit 150 high tech medewerkers die hard werken om de eerste commerciële gezinsauto op zonne-energie binnen 2 jaar op de weg te krijgen. Door de auto opnieuw uit te vinden met de natuurwetten als leidraad bouwen we met een combinatie van aerodynamica, licht gewicht, zonnecellen en in-wheel motoren de Lightyear One met een actieradius van 725km.
Titel: Talking Traffic simulator
Thema: Digitalisering/data
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Bas Bongers (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Omschrijving: Ervaar zelf de voordelen van connected rijden! In de Talking Traffic simulator maak je een rit in een vrachtwagen waarvan de boordcomputer is verbonden met de intelligente verkeerslichten op de route. Hierdoor kun je bijvoorbeeld langer groen licht krijgen of hoef je minder vaak te stoppen. Dat scheelt CO2-uitstoot en vermindert de kosten voor brandstof. Connected rijden betekent ook: slimmer plannen, data delen en werken met standaarden. Kom langs en probeer het zelf!
Titel: Duurzaam reizen spel
Thema: Digitalisering/data
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Erika van der Linden (Green Tickets)
Omschrijving: Green Tickets wil een soort duurzaam reisbureau neerzetten: een plek waar je langs kunt komen voor advies over hoe jij zelf en je organisatie duurzamer kan reizen. Wist je dat de uitstoot uit bijvoorbeeld de vliegreizen van medewerkers voor sommige organisaties wel 75% kan zijn? Hier kunnen dus makkelijk grote stappen worden gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen! Green Tickets kan hierover advies geven, en we bieden na het Festival Duurzame Mobiliteit ook de mogelijkheid om bij organisaties langs te komen en meer te vertellen over deze onderwerpen.
Titel: Ervaar elektrisch vliegen met VR
Thema: Anders
Type sessie: Demonstratie
Sprekers: Roalt Aalmoes (NLR - Royal Netherlands Aerospace Centre)
Ineke van der Hee (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Alida van Sprang (NLR - Royal Netherlands Aerospace Centre)
Omschrijving: De discussie over duurzaam vliegen neemt zienderogen toe, maar waar staat de techniek op dit moment? Wat is hybride elektrisch vliegen eigenlijk? Samen met kennis- en onderzoeksinstellingen en de industrie werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen. In deze demo laat NLR via VR bezoekers ervaren wat het verschil is tussen regulier vliegen en elektrisch vliegen.