Dien jouw voorstel in en doe mee!

Het Festival Duurzame Mobiliteit maken we niet alleen, het is van en voor iedereen. Daarom nodigen wij jou van harte uit om samen met ons de agenda en het programma van het festival vorm te geven. Door op te treden als spreker, een inhoudelijke sessie te verzorgen of een innovatief concept te demonstreren.

Hoe werkt het?

Via onderstaand formulier kun je je voorstel indienen. Belangrijk is aan te geven hoe jouw voorstel aansluit bij de vier inhoudelijke pijlers van de sectortafel Duurzame Mobiliteit.

  • Duurzame energiedragers (denk aan biobrandstof, ontwikkelingen rond waterstof of elektrificatie van vervoer)
  • Elektrisch (personen)vervoer (denk aan oplossingen en toepassingen rond elektrisch (personen) vervoer en de laadinfrastructuur)
  • Verduurzaming van logistiek (denk aan emissieloos vrachtverkeer, bouwvoertuigen/bouwlogistiek, bussen. Schoner varen, groene stadsdistributie, invulling van het last-mile transport)
  • Verduurzaming van personenmobiliteit (denk aan MaaS-concepten, oplossingen rond schone zakelijk reizen, deelconcepten)

Ook kan jouw voorstel aansluiten bij thema’s die de implementatie van duurzame mobiliteit mogelijk maken. Bijvoorbeeld sociale en/of technologische innovaties, digitalisering, data, de gebiedsgerichte aanpak (lokaal, regionaal, EU, internationaal), financiering, andere verdienmodellen, gedrag of wetgeving.

Spelregels en stappen 

Tot en met 5 juli kun je je voorstel indienen. Daarna worden alle ingezonden voorstellen beoordeeld door een "programmaraad" op basis van onderstaande criteria:

  • Impact/effect ten behoeve van de inhoudelijke maatregelen of thema’s
  • Doorpakken op lessons learned
  • Concreet handelingsperspectief
  • Samenwerking met meerdere partijen
  • Vernieuwende aanpak

Op 15 juli ontvang je een terugkoppeling van de organisatie van het Festival Duurzame Mobiliteit over jouw voorstel. Als jouw voorstel een plek heeft gekregen, vragen we je jouw voorstel samen met ons verder uit te werken.

Voorbereidingsmiddag: 12 september 2019

Een festival van hoge kwaliteit vergt goede voorbereiding. Daarom vragen wij aan alle initiatiefnemers van goedgekeurde voorstellen om deel te nemen aan een voorbereidingsmiddag. Deze informatiesessie geeft aanvullende informatie over de invulling (programma, faciliteiten, vorm) van de dag en hoe jouw voorstel daarin past. Ook sprekerstips en handvatten om de sessie zo interactief en resultaatgericht mogelijk te maken komen aan de orde. Op deze manier weet je wat je kunt verwachten en werken we samen aan een succesvol festival.

Gegevens indiener
Aanhef *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
 
Organisatie *
Sector *
Functie *
 
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
 
Jouw voorstel
Titel *
 
Korte omschrijving van je voorstel *
Zorg dat je in je omschrijving aandacht besteedt aan de criteria: impact | doorpakken op lessons learned | handelingsperspectief | communicatie-aanpak.
 
Wat leren deelnemers als ze deelnemen aan je sessie? *
 
Onder welk pijler past jouw voorstel? *
 
Welke van de onderstaande thema's is op jouw voorstel van toepassing? *
Anders, namelijk... *
 
Hoe wil je je informatie overbrengen? *
Anders, namelijk... *
 
Sprekers
Aantal sprekers *
 
 
 
 
* verplichte velden